Ministererklæringer om forbedret infrastruktur og grønn og digital transformasjon

Norge og en rekke EU-land har signert erklæringer som forplikter landene å forbedre infrastrukturen som knytter EU til resten av verden og jobbe for en grønn og digital transformasjon.

Ministererklæringene "European Data Gateways" og "Green and Digital Transformation of the EU" ble signert av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og ministre fra en rekke EU-medlemsland under arrangementet Digital Day 19. mars.

En forbedret infrastruktur mot resten av verden skal oppnås ved å satse mer på landbaserte og undersjøiske kabler, satellitter og ved å legge til rette for sikre og robuste nett. På denne måten blir EU bedre i stand til å tilby datatjenester samtidig som EUs partnere kan nyte godt av sikker lagring, deling og prosessering av data i tråd med EUs regler om beskyttelse av data.

Digitale teknologier er en sentral tilrettelegger for det grønne skiftet. I erklæringen om grønn og digital transformasjon, forplikter landene seg til å jobbe sammen for å øke bruken av rene, grønne, digitale teknologier til beste for miljøet.

Erklæringen inneholder en rekke konkrete tiltak, blant annet når det gjelder å fremme utvikling og utrulling av digitale teknologier som 5G og 6G, fibernett, Internet of Things (IoT), kunstig intelligens, skytjenester, stordata og blokkjedeteknologi for å bidra til å redusere utslipp og til energi- og ressurseffektivisering.

Investeringer i rene, lavutslipps og digitale teknologier, vil bidra til å skape arbeidsplasser og vekst slik at Europa kan komme sterkere, grønnere og mer motstandsdyktig ut av COVID 19-krisen.

Digital Day 2021 | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)

Digital Day 2021: Europe to reinforce internet connectivity with global partners | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)

EU countries commit to leading the green digital transformation | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)