Moderat økning i ledigheten

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Arbeidsledigheten har økt mindre enn forventet, men vi må fortsatt holde tempoet oppe slik at det skapes flere nye arbeidsplasser, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Det er fremdeles størst utfordringer på Sør- og Vestlandet, mens det er etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler av landet. En viktig oppgave nå er derfor å få de ledige personene til å finne de ledige jobbene, sier statsråden.

Som en del av tiltakspakken økte regjeringen antall tiltaksplasser med 4000 sammenlignet med året før. Økningen i antall personer på tiltak er nå høyere enn ledighetsøkningen.

– I Rogaland har vi økt arbeidsmarkedstiltakene med 115 prosent det siste året. Det viser at vi retter innsatsen særlig mot de områdene som har størst utfordringer, sier Hauglie.

Fakta

Arbeids- og velferdsdirektoratets tall over registrert helt ledige for februar 2016 er 90 900, eller 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten økte med 300 i februar, sammenlignet med 800 i januar (sesongkorrigert). Siste året økte ledigheten i 11 fylker og ledigheten økte særlig sterkt på Sør- og Vestlandet. Åtte fylker hadde nedgang i ledigheten siste år.