Moss blir vertsby for nytt barnehus

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen styrker innsatsen og kapasiteten i arbeidet mot vold og overgrep mot barn og oppretter enda et barnehus. Med barnehuset i Moss blir det til sammen 11 barnehus i Norge.

Antall tilrettelagte avhør av barn er nesten doblet siden 2013 – dette gir store kapasitetsutfordringer både for politiet og for det enkelte barnehus.

- Vi øker kapasiteten og letter logistikkutfordringene til berørte for vold og overgrep ved etablering av nytt barnehus i Moss. I tillegg vil en kortere reisevei også være mindre ressurskrevende for de aktørene som deltar under avhørene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) 

Stortinget vedtok i desember 2015 å etablere et barnehus i nye Øst Politidistrikt, lokalisert i Østfold. Når Moss er foretrukket er dette særlig knyttet opp mot den geografiske plasseringen i nye Politidistrikt Øst. Reiseveien til og fra Moss fra andre deler av distriktet er kortere enn tilfelle vil være til for flere av de andre aktuelle stedene som har vært vurdert.

Regjeringen har styrket arbeidet med tilrettelagte avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner med til sammen 83 millioner i 2016. 10,5 millioner skal benyttes til etablering av nytt barnehus i Moss, 34,5 millioner til å styrke bemanningen ved barnehusene og 38 millioner til innføring av ny avhørsmodell og styrking av etterforskning i overgrepssaker mot barn. 

De øvrige barnehusene ligger i Bodø, Sandefjord Bergen, Hamar, Kristiansand, Trondheim, Tromsø, Oslo, Stavanger og Ålesund.