Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mottok anbefalinger for åpen tilgang til forskning

Kunnskapsdepartementet har mottatt et forslag til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Et nasjonalt vitenarkiv og en finansieringsordning som belønner publisering i åpne tidsskrift er blant de viktigste anbefalingene.

– Regjeringens mål er at forskning som er finansiert med offentlige penger, skal være åpent tilgjengelig for den samme offentligheten. Dette vil fremme både akademisk arbeid og bruken av forskning i samfunnet. Derfor har vi hatt store forventninger til utvalgets arbeid, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mens utvalget har arbeidet med rapporten, har EU nylig vedtatt full åpenhet innen 2020.

– EUs mål om full åpenhet innen 2020 er ambisiøse, og vi mener Norge må støtte opp under dette målet, sier utvalgsleder Torkel Brekke som nå har overlevert rapporten til kunnskapsministeren.

– Jeg har forventninger til at anbefalingene vil hjelpe oss å få fortgang i arbeidet med åpen tilgang i Norge, og også bidra til dette viktige arbeidet internasjonalt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å sende forslag til nasjonale retningslinjer på høring før sommeren, med høringsfrist 1. november.

Her er utvalgets viktigste anbefalinger:

  • Utvalget mener at Norge må støtte opp under EUs ambisiøse vedtak og mål om full åpenhet innen 2020. 
  • Utvalget foreslår å innføre et krav om at vitenskapelige artikler må lagres i et nasjonalt vitenarkiv. Dette skal påvirke utbetalinger til institusjonene. (Såkalt resultatbasert omfordeling).
  • For å gjøre det mulig for forskerne å oppfylle dette kravet, foreslås ulike tiltak for å forbedre infrastruktur og støttetjenester. Det foreslås blant annet økte ressurser til å vedlikeholde et NSDs register over gode publiseringskanaler, bedre funksjonalitet rettet mot åpen tilgang i forskningsinformasjonssystemet CRIStin og informasjonstiltak i institusjonene for å støtte forskerne.
  • Det foreslås å innføre en tilleggsfaktor for åpen publisering (gull åpen tilgang) i publiseringsindikatoren for å gjøre det mer attraktivt å velge dette fremfor lukket publisering i abonnementsbaserte tidsskrift.
  • Norge må engasjere seg aktivt i internasjonalt samarbeid om forhandlinger med forlagene om overgang til åpen tilgang. 
  • Det er viktig at toppledere i forskningsinstitusjonene engasjerer seg i det videre arbeidet.
  • Det foreslås å etablere en nasjonal styringsgruppe på ledernivå for oppfølging av det videre arbeidet.

I tillegg til Torkel Brekke fra Universitetet i Oslo, har arbeidsutvalget bestått av Petter B. Brandtzæg fra SINTEF, Tove Klæboe Nilsen fra Universitetssykehuset i Nord-Norge, John-Arne Røttingen fra Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet, Oddrun Samdal fra Universitetet i Bergen, Margunn Aanestad fra Universitetet i Oslo og Johannes Waage Løvhaug fra Norges forskningsråd.

Til toppen