Mottok ikke innsynskrav

Tekniske problemer førte til at Justis- og beredskapsdepartementet ikke mottok innsynskrav i helgen.

Departementet har på grunn av tekniske problemer med e-post ikke kunnet motta innsynskrav fra Offentlig elektronisk postjournal i tidsrommet fredag 6. oktober ca. kl. 15:30 til mandag 9. oktober ca. kl. 09:30. Vi må derfor be om at de som har bestilt innsynskrav i denne perioden, gjør det en gang til.

Vi beklager det inntrufne.

Til toppen