Banebrytende teknologi for overvåking av fiskevann

MS EDNA er en nyutviklet radiostyrt båt som kan brukes til kartlegging og overvåking av fiskevann. Den kan blant annet påvise om gjedde kommer inn i Nordmarka og truer med å fortrenge ørret og røye. Mandag ble den døpt og sjøsatt av klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Edna 1
Denne lille båten skal kjøre rundt i vann og elver og samle inn vannprøver. Det fascinerende er at én liten vannprøve kan avsløre samtlige arter som lever i vannet. Foto: Jo Randen/Klima- og miljødepartementet

– Dette er banebrytende miljøteknologi. Det er et ekstra pluss at båten er utviklet ved en norsk teknologibedrift. MS EDNA blir et godt verktøy for å kartlegge og overvåke artsmangfoldet og fremmede arter i innsjøene våre, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Spesialbygd båt

MS EDNA er utviklet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), gjennom et samarbeid med selskapet M-Tech i Trondheim. Den er spesialbygd fra grunnen av, og den eneste i sitt slag i Norge. Båten tar vannprøver som filtreres gjennom et finmasket DNA-filter. Gjennom genetiske analyser kan man bestemme hvilke arter DNA-et stammer fra. En liten vannprøve kan beskrive hele økosystemer, ettersom alle arter avgir DNA til vannet i form av hud- og hårceller, spytt og avføring.

Edna 5
MS Edna fjernstyres fra land. Foto: Jo Randen/Klima- og miljødepartementet

Påviser truede arter 

–Dette gir verdifull informasjon om naturmangfoldet. Vi kan for eksempel påvise truede arter. Vi kan lagre prøvene og studere utviklingen over tid. Sist, men ikke minst, kan vi bruke DNA-informasjonen til å gripe tidlig inn mot arter som ikke hører hjemme i det konkrete vannet. Gjedde er et eksempel på en slik art som sprer seg til nye vann i Oslo-området. Resultatet er at den kan fortrenge arter som ørret og røye i fiskevann, sier Vidar Helgesen.

Edna 4
MS Edna er spesialbygd fra grunnen av, av et selskap som heter M-tech i Trondheim. Foto: Jo Randen/Klima- og miljødepartementet

Sjekker gjedde-DNA

Gjedde er påvist i innsjøen Mylla, og herfra er det bare en kilometer til Nordmarksvassdraget. Hvis det er mistanke om at gjedda er kommet inn i marka, kan MS EDNA ta vannprøver og sjekke for gjedde-DNA mye tidligere og enklere enn ved tradisjonelle metoder.

–Miljøinstituttene skal levere kunnskap av høy kvalitet til samfunnet. Det er derfor svært positivt at NINA videreutvikler ny teknologi slik at vi kan bruke den i miljøforvaltningen, sier Vidar Helgesen.

 

Til toppen