Mulig ubåtsamarbeid med andre nasjoner

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge har hatt samtaler med Polen med tanke på et mulig ubåtsamarbeid. Samtalene fant sted under forsvarsindustrimessen MSPO 2015 i Kielce i Polen.

Norge har seks ubåter av Ula-klassen som i dag er cirka 25 år gamle. Dette er de eneste ubåtene av denne typen i verden, og tilgangen på reservedeler vil etterhvert bli meget krevende. For å kunne erstatte ubåtene før de blir for gamle, har det siden 2007 pågått en planleggingsprosess i Forsvarsdepartementet for å vurdere løsninger for videreføring av det norske Undervannsbåtvåpenet. Regjeringen foretok et konseptvalg i 2014 og har besluttet å utrede en anskaffelse av nye ubåter, fremfor å gjennomføre en levetidsforlengelse av Ula-klassen. Forsvarsdepartementet er nå kommet langt i denne utredningen.

Ved en nyanskaffelse vil Norge basere sin anskaffelse på et eksisterende ubåtdesign. Det vil gjøre at vi unngår et omfattende utviklingsprosjekt med de usikkerhetene og kostnadene dette medfører.  Nye ubåter skal bygges ved et verft som har god erfaring med å bygge konvensjonelle ubåter. Norske bedrifter er verdensledende på teknologi som brukes i ubåter. Regjeringen vil bruke en anskaffelse av nye ubåter som en mulighet for norsk forsvarsindustri.

Ula-klassen utfases rundt midten av 2020-tallet. For å få levert nye ubåter før dette skjer, må det besluttes å undertegne kontrakt om bygging av nye ubåter innen 2020. Det må være en overlapping mellom utfasingen av Ula-klassen og innfasingen av nye ubåter, for å beholde og videreføre den gode ubåtkompetansen vi har, og for å kunne opprettholde et minimum av operative ubåter. Det vil ta anslagsvis seks til syv år fra en kontrakt undertegnes til første ubåt kan leveres.

En anskaffelse av nye ubåter vil bli kostbar. Norge arbeider for å få til et omfattende ubåtsamarbeid med andre land om nye ubåter, for best mulig å kunne redusere kostnadene. Forsvarsdepartementet har de siste årene hatt prosesser opp mot ulike nasjoner. For å få til et samarbeid må flere faktorer være til stede. Det krever likhet i kravspesifikasjoner og at nasjonene er synkronisert i tid. Nasjonene bør i tillegg også søke fellesløsninger for logistikk og levetidsunderstøttelse. Polen har en kravspesifikasjon som er ganske lik Norges, og det er derfor interessant å vurdere nærmere et mulig samarbeid om anskaffelse, drift og vedlikehold. Norge vil intensivere diskusjonen med Polen i tiden fremover.

 

Les mer om undervannsbåtkapasitet etter 2020 her.