Nå kan borettslag og sameier gjennomføre digitale årsmøter og generalforsamlinger

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Våren er sesong for årsmøter og generalforsamlinger i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier. – Fra 1. april åpner vi for at styrene kan beslutte å gjennomføre disse møtene digitalt, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Boliglovene krever i dag at generalforsamlinger og årsmøter avholdes fysisk, noe som gjør det vanskelig å gjennomføre møtene innenfor smittevernreglene.

I fjor vedtok Stortinget derfor en midlertidig adgang til å avholde digitale møter. En undersøkelse fra OBOS viser at de midlertidige reglene førte til økt deltakelse i møtene. Nå blir endringene permanente.

De permanente endringene i boliglovene likestiller digitale og fysiske møter, og gir styret adgang til å avgjøre hvordan møtene skal gjennomføres. Det blir ikke forbud mot fysiske møter. Lovendringene opphever også kravet om forhåndssamtykke for å motta informasjon på e-post, og overlater til styret å avgjøre hvordan informasjon til beboerne skal gis. På den måten likestilles elektronisk kommunikasjon med kommunikasjon på papir.

For å sikre beboerne som av ulike årsaker ikke er på digitale plattformer, innføres en lovbestemt rett til å reservere seg mot å motta informasjon på e-post. Styrene får også en plikt til å sikre at alle som ønsker å delta på årsmøter og generalforsamlinger, får deltatt på egnet vis – uavhengig av digital kompetanse og tilgang på digitale verktøy.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00