Nå skal 700 studentboliger oppgraderes

For å bidra til å få fart på norsk økonomi igjen og sørge for aktivitet i byggebransjen har regjeringen satt av 250 millioner kroner til oppgradering av studentboliger. Dette tilsvarer rundt 700 hybler. Nå kan studentsamskipnadene søke om disse pengene.

- Jeg er opptatt av at disse pengene skal brukes på prosjekter som kan settes i gang raskt. Vi har ikke for vane å tildele penger til oppgraderinger, men til nybygg. Men nå som vi står i en krisesituasjon vil dette tiltaket på den ene siden bidra til å holde aktiviteten oppe, i tillegg til at studentene vil få glede av det, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). 

Pengene skal brukes til å forbedre byggets funksjonalitet og øke levetiden. Oppgraderingstiltakene må være knyttet til reduksjon av energibruk eller oppgradering av andre kvaliteter ved studentboligen.

Fristen for å sende inn søknad om tilskudd til oppgradering er 24. juli 2020.