Nær 20 millioner til krigsprofessorat i Tromsø

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Professoratet som regjeringen opprettet for å få mer kunnskap om andre verdenskrig, går til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet i samarbeid med Institutt for forsvarsstudier, NTNU og Narviksenteret.

– Målet med denne bevilgningen er å utvikle kunnskapen om en helt sentral del av Norges historie, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Midlene har vært utlyst gjennom Norges forskningsråd. De besluttet i dag at konsortiet ledet av UiT får bevilgningen på 19,6 mill. kroner fordelt over en prosjektperiode på fem år. Fagmiljøets kvalitet var det avgjørende i Forskningsrådets vurdering.

70 år siden

I 2015 var det 70 år siden frigjøringen av Norge. Som en del av denne markeringen, opprettet regjeringen et professorat om andre verdenskrig for å opprettholde og videreutvikle kunnskapen om denne særegne og sentrale delen av nasjonens historie.

− Professoratet skal være et bidrag til å formidle bredden av de norske krigserfaringene. Jeg gratulerer dem som fikk tildelingen, og gleder meg til å følge arbeidet fremover, sier Torbjørn Røe Isaksen.