Nasjonale tiltak mot marin forsøpling

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Miljødirektoratet foreslår sju tiltak de mener er mest effektive for å forebygge marin forsøpling fra Norge. Klima- og miljødepartementet ga i 2015 Miljødirektoratet et oppdrag om å vurdere de mest effektive nasjonale tiltakene mot marin forsøpling.

– Dette er interessante og konkrete forslag som gir oss et godt utgangspunkt for vårt videre arbeid mot marin forsøpling. Nå skal vi se på hva vi skal prioritere og hva vi etter hvert skal gjennomføre, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Les listen over de sju tiltakene fra Miljødirektoratet

I Norge er plastavfall fra fiskerisektoren og forbrukere de viktigste kildene. Til høsten skal Miljødirektoratet levere en tilsvarende tiltaksanalyse for mikroplast.

Det var stor oppslutning om det norske vedtaket om marint plastavfall og mikroplast i FNs miljøforsamling (UNEA) i mai i år. Forslaget ble omforent vedtatt, og angir veien videre både internasjonalt og nasjonalt. Les mer om det norske vedtaket i UNEA.

– Miljødirektoratets tiltaksliste er et godt grunnlag for en systematisk oppfølging på hjemmebane av UNEA-vedtaket om plastavfall, sier klima- og miljøministeren. 

UNEA-vedtaket sier at tiltakene må settes inn der det er mest å hente. I vår region er blant annet plastavfall fra fiskeri og oppdrett en stor kilde til marin forsøpling. Et av Miljødirektoratets prioriterte tiltak er å utrede en ordning som gjør produsenter og importører ansvarlige for produkter som fiskegarn og nøter også når de er blir avfall.

– Et godt havmiljø er nødvendig for vekst i blågrønne næringer, og vi må sikre at disse næringene ikke selv skader havet. Plastavfallet er også ressurser på avveie. Dette arbeidet prioriterer jeg derfor høyt, sier Helgesen.

Les Miljødirektoratets nyhetssak