Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Pressekonferanser om koronasituasjonen

Departementene inviterer jevnlig til pressekonferanser om koronasituasjonen. Dag og klokkeslett for pressekonferansene vil vises på denne siden når tidspunktet er fastsatt.

For å kun se listen over pressekonferanser om koronasituasjonen, velg «Koronasituasjonen» under Tema nedenfor.

Viser 961-980 av 1030 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Nett-tv 25. februar: Samferdselsministeren mottar rapporten ”Utfordringer for framtidens transportsystem”

  23.02.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Rapporten er en del av det faglige grunnlaget for Samferdselsdepartementets videre arbeid med en stortingsmelding om ny Nasjonal transportplan (NTP).

 • Nett-tv

  Seminar med Regnskapslovutvalget

  20.02.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Regnskapslovutvalget ønsker åpen dialog med interessentene til fremtidens norske regnskapsregulering, og inviterer derfor til åpent seminar.

 • Nett-tv

  Et bedre og nærere politi

  17.02.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  - Nærpolitireformen sikrer et operativt, synlig og tilgjengelig politi, som vil være der folk er, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

 • Nett-tv

  TBU: Foreløpig rapport 2015

  17.02.2015 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015 - foreløpig rapport

 • Nett-tv

  Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd

  10.02.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Jørn Rattsø overleverte i dag produktivitetskommisjonens rapport NOU 2015: 1 til finansminister Siv Jensen. I rapporten ser kommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen og på årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak

 • Nett-tv

  Forsvarsministeren fekk open vurdering frå E-tenesta

  10.02.2015 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  12. februar 2015 fekk forsvarsminister Ine Eriksen Søreide årets opne vurdering frå E-tenesta, kalla FOKUS 2015.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Produktivitetskommisjonen overleverer første rapport til finansministeren

  05.02.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet inviterer til pressekonferanse med presentasjon av produktivitetskommisjonens første rapport. Rapporten vil omtale og identifisere områder med særlige utfordringer. Leder av kommisjonen, Jørn Rattsø, vil overrekke rapporten til

 • Nett-tv

  Regjeringen presenterer forslag til norsk klimaforpliktelse

  04.02.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, klima- og miljøminister Tine Sundtoft legger fram regjeringens forslag til norsk klimaforpliktelse for 2030 på en pressekonferanse ved Statsministerens kontor onsdag 4. februar kl. 9.

 • Nett-tv

  Høringskonferanse om finansiering av universiteter og høyskoler

  30.01.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet arrangerer høringskonferanse om finansiering av universiteter og høyskoler mandag 2. februar kl 10 på HiOA, Pilestredet 32, Store Auditorium.

 • Nett-tv

  Utgreiing om kunstnarøkonomi overlevert til kulturministeren

  28.01.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Onsdag 28. januar vart utgreiinga om kunstnarøkonomi levert til kulturminister Thorhild Widvey. Utgreiinga skal bidra til å utvikle ein kunstnarpolitikk med meir merksemd mot etterspurnad og næringspotensiale.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Kulturministeren mottar utgreiing om kunstnarøkonomi

  27.01.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Onsdag 28. januar mottar kulturminister Thorhild Widvey utgreiinga om kunstnarøkonomi. Utgreiingsleiar Vigdis Moe Skarstein presenterer dei viktigaste tilrådingane.

 • Nett-tv

  Skog- og trenæringen kan firedoble omsetningen

  26.01.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Behovet for avis- og magasinpapir går ned og etterspørselen etter bærekraftige materialer og andre innsatsfaktorer går opp. Skogen spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. En samlet skog- og trenæring står bak en ambisjon for

 • Nett-tv

  SKOG 22 legger frem sin strategi

  22.01.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skogsektoren står overfor store utfordringer, både som følge av finansiell uro, generelt høyt norsk kostnadsnivå og endrede forbruksmønstre. Mandag 26. januar overrekker strategigruppen SKOG 22 sin strategi til landbruks- og matminister Sylvi

 • Nett-tv

  Nett-TV: Reformen fritt behandlingsvalg

  22.01.2015 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Fredag 23. januar presenterer helse- og omsorgsminister Bent Høie regjeringens reform fritt behandlingsvalg.

 • Nett-tv

  Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet: - Viktig å redusere reisetid og øke påliteligheten

  21.01.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er viktig for næringsliv og innbyggere å ha trygge og effektive transportårer mellom Østlandet og Vestlandet. Regjeringen ønsker å redusere reisetiden og øke påliteligheten for transportkorridorer mellom landsdelene. Statens vegvesens

 • Nett-tv

  Kontaktkonferansen 2015

  19.01.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kontaktkonferansen for universiteter og høyskoler arrangeres 20. januar. Følg med på nett-tv fra kl 10. Still spørsmål på sms til 99214610, eller på  twitter! #kontaktkonferansen2015

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Store Norske ber om penger

  15.01.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland mottar omstillingsplan fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani fredag 16. januar.

 • Nett-tv

  Strategi mot arbeidslivskriminalitet

  12.01.2015 Nyheit Statsministerens kontor

  Statsministeren og arbeids- og sosialministeren legg fram regjeringas nye strategi mot arbeidslivskriminalitet.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressemøte om søndagsåpne butikker fredag kl 1245

  08.01.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Statsrådene Thorhild Widvey, Robert Eriksson og Monica Mæland møter pressen etter møte med partene i arbeidslivet fredag 9. januar kl 1245.

 • Nett-tv

  Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

  07.01.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Ekspertgruppen som har utredet finansiering av universiteter og høyskoler, overleverte sin rapport til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i dag.