Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Pressekonferanser om koronasituasjonen

Departementene inviterer jevnlig til pressekonferanser om koronasituasjonen. Dag og klokkeslett for pressekonferansene vil vises på denne siden når tidspunktet er fastsatt.

For å kun se listen over pressekonferanser om koronasituasjonen, velg «Koronasituasjonen» under Tema nedenfor.

Viser 961-980 av 1170 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Overlevering av Forsvarets årsrapport for 2015

  08.04.2016 Nyhet Forsvarsdepartementet

  11. april 2016 fikk forsvarsminister Ine Eriksen Søreide Forsvarets årsrapport overlevert fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

 • Nett-tv

  Regjeringen vil ha om lag 10 regioner

  05.04.2016 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem stortingsmelding om nye regioner. - Vi følger nå opp Stortingets vedtak og legger grunnlag for at det regionale nivået kan bli mer funksjonelt og ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i regionen, sier kommunal- og

 • Nett-tv

  Styrker forvaltningen av Statens pensjonsfond

  05.04.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem Stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015.

 • Nett-tv

  Unoterte investeringer i Statens pensjonsfond

  05.04.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen legger opp til å endre reguleringen av eiendom i SPU. Med den nye reguleringen vil omfanget og innretningen av investeringene i unotert eiendom være bestemt av Norges Bank, innenfor en øvre ramme på 7 prosent av SPU. Det legges ikke opp

 • Nett-tv

  Regjeringen: - Nødvendige innstramninger

  05.04.2016 Pressemelding Statsministerens kontor, Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem det vi mener er helt nødvendige innstramninger for å sikre en mer bærekraftig asylpolitikk og kontroll ved grensene. En streng og rettferdig asylpolitikk er viktig for at vi skal lykkes med integreringen av de som skal

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Stortingsmelding om regionreform

  04.04.2016 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I juni 2015 ba Stortinget om ei melding om nye oppgåver til større regionar. Stortinget framheva større regionar som ein føresetnad for forsterka rolle og nye oppgåver.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om Statens pensjonsfond

  31.03.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen legger tirsdag 5. april frem stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015. Pressen er velkommen og pressekonferansen kan følges på nett-tv.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Seminar om utfordringer som følge av aldringen av befolkningen

  29.03.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Torsdag 31. mars arrangerer Finansdepartementet seminaret «Utfordringer som følge av aldringen av befolkningen». En stadig økende andel eldre i befolkningen vil utfordre velferdsstaten slik vi kjenner den. På seminaret blir det holdt foredrag om

 • Nett-tv

  Strømming presentasjon av stortingsmelding om ulv

  16.03.2016 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Presentasjonen av stortingsmeldingen om ulv i norsk natur kan ses i opptak her.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om vedlikehold i transportsektoren: Her blir det aktivitet i 2016

  15.03.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet inviterer til pressekonferanse torsdag 17. mars kl. 12 for å presentere hvor og når det det blir vedlikeholdsarbeider på vei, jernbane og kyst i 2016. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og samferdselsminister Ketil

 • Nett-tv

  Dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene – 2016

  11.03.2016 Artikkel Arbeids- og sosialdepartementet

  KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet inviterer til dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene 25. april 2016, Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel.

 • Nett-tv

  En ny kommunelov for et sterkere lokaldemokrati

  10.03.2016 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Sterkere lokaldemokrati og god styring av kommuner og fylkeskommuner er viktig for innbyggerne når vi skal fornye kommuneloven, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Forslag til ny kommunelov ble i dag overlevert Kommunal- og

 • Nett-tv

  Kommunalministeren mottek innstilling til ny kommunelov

  09.03.2016 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottek 10. mars kl. 12 innstillinga til ei ny kommunelov, NOU 2016:4.

 • Nett-tv

  Industrikonferansen: Diskuterer nye arbeidsplasser i norsk industri

  02.03.2016 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Onsdag 2. mars møtes næringslivet for å snakke om industriens fremtid, og for å gi innspill til regjeringens industrimelding.

 • Nett-tv

  TBU: foreløpig rapport 2016

  22.02.2016 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016 - foreløpig rapport.

 • Nett-tv

  Etterretningstjenesten la frem sin åpne vurdering 24. februar

  22.02.2016 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Etterretningstjenesten la onsdag 24. februar frem sin åpne vurdering, FOKUS 2016, i Forsvarsdepartementets lokaler i Glacisgt. 1., Oslo.

 • Nett-tv

  Ny utredningsinstruks

  19.02.2016 Nyhet Finansdepartementet

  I dag er det vedtatt ny utredningsinstruks for staten. Instruksen trer i kraft fra 1. mars 2016. Samtidig er forvaltningen av instruksen flyttet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Finansdepartementet med virkning fra samme dato.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Foreløpig rapport fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU)

  18.02.2016 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Mandag 22. februar kl 10.00 legger Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) fram en foreløpig rapport om grunnlaget for lønnsoppgjørene i 2016.

 • Nett-tv

  NOU 2016: 3: Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

  11.02.2016 Artikkel Finansdepartementet

  Produktivitetsveksten har falt de siste årene, og trendveksten er historisk lav. Videreutvikling av vår velstand forutsetter at produktivitetsveksten holdes oppe.

 • Nett-tv

  Produktivitetskommisjonens andre rapport: Omstilling er nødvendig

  11.02.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen mottok i dag Produktivitetskommisjonens andre rapport NOU 2016: 3 fra kommisjonsleder Jørn Rattsø. I rapporten skriver kommisjonen at norsk økonomi er ved et viktig vendepunkt og at økonomien må omstilles mot høyere