Nils Andreas Stensønes blir ny etterretningssjef

Nils Andreas Stensønes er i dag utnevnt til ny sjef for Etterretningstjenesten. Han vil etterfølge generalløytnant Morten Haga Lunde, som går av med pensjon, i løpet av høsten.

Ny sjef for Etterretningstjenesten
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen presenterte i dag den nyutnevnte sjefen for Etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.

– God etterretning blir stadig viktigere i en verden som er preget av økt spenning. Stensønes har de rette egenskapene for å lede Etterretningstjenesten fremover. Han har med sin brede bakgrunn fra Sjøforsvaret meget god innsikt i den sikkerhetspolitiske situasjonen og utviklingen i våre nordområder, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Stensønes er i dag sjef for Sjøforsvaret. Han har vært sjef for operasjoner ved Forsvarets operative hovedkvarter og han har erfaring fra internasjonale operasjoner som styrkesjef for Standing NATO Maritime Group.

– En sentral oppgave for den nye etterretningssjefen blir å videreutvikle E-tjenesten innefor rammene av den nye e-loven. Vi har i dag en meget kompetent etterretningstjeneste som får de beste skussmål fra våre allierte samarbeidspartnere. Med sine evner til å bygge relasjoner har Stensønes det beste utgangspunkt for å lede den videre utviklingen av etaten, sier forsvarsministeren.

Nils Andreas Stensønes er utnevnt til ny sjef for Etterretningstjenesten.
Nils Andreas Stensønes er utnevnt til ny sjef for Etterretningstjenesten Foto: Jakob Østheim, Forsvaret.