Et Europa i brytningstid trenger et sterkt Norden

- Nordens økonomiske omstillingsbehov, Europas utfordringer og den internasjonale utviklingen minner oss på betydningen av felles verdier, samhold og solidaritet. Et strategisk nordisk samarbeid er nødvendig, sa statsminister Erna Solberg da hun i dag la frem programmet for det norske formannskapet i Nordisk ministerråd.

Programmet, som danner grunnlaget for det nordiske regjeringssamarbeidet i 2017, er inndelt i tre hovedspor:

  1. Norden i omstilling
    Vi skal fremme nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og helsesamarbeid.
  2. Norden i Europa 
    Vi skal arbeide for å styrke vårt samarbeid om europapolitikk. En sterk nordisk stemme i den europeiske debatten tjener både Europa og Norden.
  3. Norden i verden 
    Vi skal videreutvikle det nordiske, strategiske partnerskapet i utenrikspolitikken. 

Norge er også opptatt av synergier mellom det nordiske og det nordisk-baltiske samarbeidet.

Nordisk samarbeidsminister og EØS- og EU-minister, Elisabeth Vik Aspaker, deltok også under presentasjonen av det norske formannskapsprogrammet. Som nordisk samarbeidsminister vil Vik Aspaker være ansvarlig for å koordinere det norske formannskapet.
- Jeg ser frem til å ta fatt på det norske formannskapet i 2017. Norden trenger et sterkt Europa, og et Europa i brytningstid trenger et sterkt og tydelig Norden, sier Vik Aspaker.

Bakgrunn
Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Formannskapet i Nordisk ministerråd varer i ett år av gangen, og veksler mellom de fem nordiske landene. Det landet som innehar formannskapet utformer et program som veileder det nordiske samarbeidet gjennom året. Finland har formannskapet i 2016, og Norge overtar 1. januar 2017. Utenfor rammen av Nordisk ministerråd arrangeres det også uformelle samarbeid, blant annet om utenriks- og sikkerhetspolitikk, som også formannskapslandet leder. Statsråd Elisabeth Vik Aspaker er Norges samarbeidsminister i Nordisk ministerråd.

Nordisk råd er de nordiske parlamentenes samarbeidsorgan.   

Til toppen