Norge åpnet motordepot i F-35-samarbeidet

Norge har ett av verdens fem verksteder for vedlikehold av motorene til kampflyet F-35. - Dette er startskuddet for norsk vedlikehold av F-35 og en viktig milepæl i F-35-samarbeidet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen har i lang tid lagt til rette for at norske selskap skulle komme i posisjon til å få kontrakten om motorvedlikehold. I 2014 ble Norge, ved AIM Norway AS, utpekt av US Department of Defense til å etablere ett av tre regionale depoter i Europa. Forsvarsdepartementet inngikk avtale om salg av aksjene i AIM Norway AS til Kongsberg, og Kongsberg Aviation Maintance Systems (KAMS) ble formelt etablert i 2019.

Fem steder i verden skal vedlikeholde motorene til F-35.
Fem steder i verden skal vedlikeholde motorene til F-35.

KAMS har nå inngått den første av flere kontrakter med Pratt & Whitney om etablering av det norske verkstedet på Rygge. Kontrakten er i tråd med ambisjonene for norsk industrideltakelse innenfor F-35-samarbeidet.

Det norske depotet er ett av fem i verden, og vil således ha en avgjørende rolle i å understøtte operativ kapasitet for hele den globale F-35 flåten. Understøttelsen omfatter både reservedelslager, reparasjoner og vedlikehold.

Norge skal vedlikeholde motorene på F-35
Motorene til F-35 kampflyene skal vedlikeholdes på Rygge.

Depotet på Rygge kan skaleres opp ved behov, og på sikt kan økt aktivitet føre til at motordepotet gir flere arbeidsplasser og høyer verdiskaping i regionen.

Det er forventet at depotet er i stand til å utføre reparasjoner på de første motormodulene i løpet av 2021.