Norge blant Europas mest modne land på det digitale området

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Europakommisjonen lanserte nylig sin tolvte eGoverment Benchmark Report. Undersøkelsen kartlegger hvordan europeiske land har digitalisert offentlige tjenester. Norge ligger langt fremme, men ikke alltid helt i front.

Sammen med Nederland og de andre nordiske landene, er Norge blant Europas mest modne land på det digitale området. Foto: European Union 2015

Utgangspunket for undersøkelsen er at Europakommisjonen har ønsket, og hatt behov for å kartlegge, hvor langt landene i Europa er kommet når det gjelder utviklingen av offentlige digitale tjenester for innbyggerne.

– Tidligere tok de utgangspunkt i 20 forskjellige offentlige tjenester, og målte om og i hvilken grad disse tjenestene var tilgjengelige online. Dette ga en oversikt over hvor langt landene var kommet når det gjelder å tilby tjenester digitalt, forteller IKT- og forvaltningsråd ved Norges delegasjonen til EU, Fred-Arne Ødegaard.

Sju dagligdagse hendelser

Etter hvert fikk fleste landene digitalisert alle disse tjenestene. Undersøkelsen måtte fornyes, men hva måler man da? Skal man måle flere hundre forskjellige tjenester, eller skal man bruke en annen tilnærming?

– Det de gjorde var å se på hva folk har behov for. Hva er folk opptatt av? De kom frem til sju såkalte life events, områder der det er viktig at folk kan benytte offentlige tjenester digitalt, og ser på hvordan de ulike landene har tilrettelagt for at disse hendelsene kan gjennomføres i den digitale verden sier Ødegaard.

De sju hendelsene er:

 • Å miste jobben og finne en ny jobb.
 • Å studere
 • Å starte opp en bedrift
 • Å flytte
 • Å eie en bil
 • Å rette mindre økonomiske krav mot noen
 • Alminnelige bedriftsoperasjoner

På hvert av disse områdene er det mange enkelttjenester. Alle disse tjenestene vurderes ut fra fire kriterier:

 • Brukervennlighet
 • Om de er oversiktlige og tydelige med hensyn til hvem som er ansvarlige
 • Om de fungerer godt på tvers av landegrenser
 • De tekniske sidene ved tjenesten, herunder sikkerhet

Norge kommer godt ut

– Dette er en veldig sammensatt undersøkelse, og det er ikke lett å peke på én vinner. Norge er et land med mange velutviklede tjenester og kommer totalt sett veldig godt ut, men ikke sånn at vi er på topp alle steder. Og det kan være helt bevisste politiske valg som gjør at man ikke scorer fullt på alle områder, for eksempel hvor gode er tjenestene over landegrensene, sier Ødegaard.

Som en del av undersøkelsen ble det utarbeidet egne landrapporter med faktaark for hvert av de deltakende landene. Det gir en oversiktlig innføring i hvordan Norge scorer på de ulike områdene.

– Norge er av de landene som har flest og best utviklede tjenester på nett. Dessuten har vi en velvillig befolkning når det kommer til å ta i bruk digitale tjenester. Og det vi ser av resultatene som er litt interessant, er jo at de landene som har veldig omfattende bruk av slike tjenester, de har også kritiske brukere. Så når dette skal måles, så bærer undersøkelsene preg av modne og kritiske brukere. Ett område hvor vi kanskje ikke kommer så godt ut, er oversiktlig og enhetlig tilgang til offentlige digitale tjenester. Dermed har vi også noe å strekke oss etter på en del områder.

Til toppen