Norge blir med i internasjonalt senter mot hybride trusler

Norge undertegnet i dag en avtale om å delta i det nyetablerte finskledede senteret mot hybride trusler, «European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats».

Det sikkerhetspolitiske landskapet preges av stadig mer sammensatte utfordringer og komplekse aktørbilder. Bruk av hybride virkemidler blir stadig mer utbredt. Flere land opplever desinformasjon, påvirkningskampanjer knyttet til valg og hacking av kritisk infrastruktur.  Effekten av disse og andre hybride virkemidler forsterkes av samfunnets økte avhengighet av det digitale rom.
 
Det er nødvendig å møte disse utfordringene med en helhetlig tilnærming og god koordinering både nasjonalt og internasjonalt. Derfor har Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet sammen gått inn for å forsterke innsatsen på dette området, blant annet ved å knytte Norge til det finske hybridsenteret. Her vil Norge samarbeide med allierte og nære partnere for å bedre kunne forstå og håndtere hybride trusler. Nato og EU har også etablert et samarbeid på dette området.
 
Senteret har som mål å øke forståelsen av de hybride truslene, hvordan sårbarheter i samfunnet kan utnyttes gjennom hybride virkemidler og hvordan vår motstandsdyktighet kan bedres.
 
Finland, Frankrike, Latvia, Litauen, Polen, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA har allerede undertegnet avtalen med det finske senteret. EUs utenrikstjeneste og Natos internasjonale stab deltar også aktivt i senterets arbeid.  
 
Senteret ble opprettet i april 2017. Norges ambassadør til Finland, Åge Grutle, undertegnet avtalen på vegne av Norge.

Til toppen