Norge deltar i forebygging av matsvinn i Europa

Østfoldforskning er sammen med Matvett og Nofima valgt ut som en av 35 deltagere i en ekspertgruppe for forebygging av matsvinn i Europa. Hensikten med EU-plattformen er å dele erfaringer og utvikle felles tiltak mot matsvinn samt bidra til hvordan EU kan nå FNs bærekraftmål om 50 prosent reduksjon i matsvinn frem mot 2030.

Første møte i EU-plattformen er i Brussel tirsdag 29.11, og der skal Østfoldforskning og Matvett delta sammen med Landbruks- og matdepartementet fra Norge. Østfoldforskning, Nofima og Matvett deltar som gruppe og er valgt ut med basis i arbeidet som er gjort gjennom ForMat-prosjektet i Norge, de nordiske matsvinnprosjektene i regi av Nordisk Ministerråd og EU-prosjektet FUSIONS. Norge har utviklet metodikk og datagrunnlag for måling av matsvinn gjennom verdikjeden som er unik i Europa, og har også kommet lenger enn de fleste andre land i organisering av samarbeid om reduksjon av matsvinn gjennom hele matkjeden og med myndighetene.

Matavfall.
Matavfall. Foto: Colourbox
Til toppen