Norge donerer om lag fem millioner vaksinedoser

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Statsminister Erna Solberg har i dag deltatt på G20 og Europakommisjonens globale helsetoppmøte. Målet for møtet var å bli enige om prinsipper for å forebygge, være bedre forberedt og reagere mer effektivt på fremtidige helsekriser. I dagens møte annonserte statsministeren at Norge legger opp til å donere om lag fem millioner vaksinedoser til det globale arbeidet for å bekjempe covid-19.

Statsminister Erna Solberg deltar via video på helsetoppmøtet på møterommet sitt.
Digitalt "familiefoto" på helsetoppmøtet. Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor

Det virtuelle helsetoppmøtet samlet stats- og regjeringsledere for G20-landene, noen få andre inviterte land, representanter for FN og andre internasjonale organisasjoner. Globale helseaktører deltok også.

Statsminister Erna Solberg deltok sammen med Sør-Afrika som ledere for ACT Akseleratoren (ACT-A), en koalisjon for å mobilisere ressurser til vaksiner og medisinsk materiell.

- Det er nå vi må handle for å sikre at verden er bedre forberedt til å håndtere kommende helsekriser, sier statsminister Erna Solberg.

Statsministeren sier det er viktig å få fortgang i arbeidet for å få slutt på pandemien, og at dette krever globalt samarbeid. For Norge som med-leder i fasiliteringsrådet for ACT-A og leder for pådrivergruppen for bærekraftsmålene, er dette en veldig viktig oppgave.

- Jeg vil oppfordre alle land til å bidra finansielt med sin andel til pandemiarbeidet for at det skal skje. Alle må også dele vaksinedoser med landene som ikke har fått tilstrekkelig med doser. Norge legger opp til å donere om lag fem millioner vaksinedoser til det globale arbeidet for å bekjempe covid-19. Dette ikke vil gå på bekostning av fremdriften i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Men det er viktig å huske på at ingen er trygge før alle er trygge, sier Solberg.

Deling av vaksinedoser er kritisk for å raskt øke tilgang til covid-19 vaksiner globalt. Målet er å sikre at nok mennesker i nok land blir vaksinert, inkludert innbyggere i lavinntektsland. For eksempel har kun 1.3 % av befolkningen i Afrika fått første vaksinedose.

- Rask tilgang til vaksiner er også avgjørende i kampen mot nye virusvarianter, som kan gjøre dagens vaksiner mindre effektive, sier statsministeren.

Erfaringen fra pandemibekjempelsen som pågår er viktig for hvordan vi handler fremover. ACT-A er det eneste globale redskapet vi har for å sikre mer likeverdig tilgang til vaksiner, medisiner, tester og beskyttelsesutstyr mot covid-19. COVAX utgjør vaksinesamarbeidet i ACT-A og er avgjørende for å sikre vaksinetilgang i fattige land. Erfaringene fra ACT-A gir nyttig lærdom som tas med i arbeidet med fremtidig global helsesikkerhet.

- Vi må handle sammen og ha et godt kunnskapsgrunnlag å bygge på. I tillegg må vi sammen forplikte oss til mekanismer for både finansiering, samarbeid om overvåkning og bedre etterlevelse av forpliktelser når neste pandemi rammer oss, sier Solberg.

Norge har i mange år vært en pådriver for global helse, og vi en stor giver på dette området. Den norske støtten har vært viktig i opprettelse av innovative helsetiltak som blant annet vaksinealliansen Gavi og vaksinekoalisjonen CEPI. Disse institusjonene har en unik rolle i den globale covid-19 pandemibekjempelsen gjennom ACT-A.

Den norske deltakelsen på dagens toppmøte er en anerkjennelse av Norges internasjonale rolle over lang tid innen global helse. Det er også en anerkjennelse av Norges med-leder rolle i det globale samarbeidet i ACT-A sammen med den sørafrikanske presidenten Cyril Ramaphosa.

 

Fakta

Det globale helsetoppmøtet arrangeres 21. mai av G20-formannskapet (Italia) og Europakommisjonen.

Italias statsminister Draghi og Europakommisjonens president von der Leyen ledet møtet sammen fra Roma. Møtets øvrige deltakere er G20-landene, spesielt inviterte land (Singapore, Spania, Nederland, Portugal og Sveits) og flere internasjonale organisasjoner. Statsminister Solberg er invitert som med-leder av ACT-As fasiliteringsråd.

Initiativet til toppmøtet er en fortsettelse av G20s uttalelse om behovet for globalt samarbeid for å bekjempe covid-19 pandemien på sitt ekstraordinære toppmøte i mars 2020.

Toppmøtet resulterte i en felleserklæring «The Rome Declaration» som er fremforhandlet i forkant av møtet.