Norge er EUs største leverandør av sjømat

Av Kjersti Varpe Nørgaard, EU-delegasjonen

Samlet er EU Norges største sjømatmarked. 59 prosent av den totale norske sjømateksporten gikk til EU i 2013. Omtrent 22 prosent av EUs totale sjømatimport kommer fra Norge.

Omtrent 22 prosent av EUs totale sjømatimport kommer fra Norge. Illustrasjonsfoto: Morguefile

Samlet er EU Norges største sjømatmarked. 59 prosent av den totale norske sjømateksporten gikk til EU i 2013. Omtrent 22 prosent av EUs totale sjømatimport kommer fra Norge.

Dette gjør Norge til den største leverandøren av sjømat til EU.

EU er verdens største sjømatmarked, men for å dekke etterspørselen er EU-markedet avhengig av betydelige mengder importert sjømat. I dag estimeres det at to tredjedeler av sjømatkonsumet i EU-landene dekkes av import.

– Tall fra Norges sjømatråd viser at 59 prosent av den norske sjømateksporten i 2013 gikk til EU. Dette utgjør en verdi på 36,1 milliarder kroner, som er en økning på 20 prosent fra 2012, forteller fiskeriråd ved EU-delegasjonen, Rune Dragset.

Nytt norsk rekordår
2013 ble et nytt rekordår for norsk sjømateksport. Til tross for en nedgang i volum på ni prosent til 2,3 millioner tonn, økte verdien av norsk eksport med 17 prosent og Norge eksporterte totalt for 61 milliarder kroner. Den tidligere rekorden ble satt i 2010 og var på 53,8 milliarder.

– Hovedårsaken til økningen i verdi er høye laksepriser drevet av økt etterspørsel etter laks, samtidig som veksten i tilførselen av laks globalt er begrenset, sier Dragset.

Tolv «milliardmarkeder» i EU
Av norsk lakseeksport, har EU-markedet en dominerende posisjon. Lakseeksporten til EU utgjorde i 2013 26,6 milliarder kroner, som er en økning på 7,5 milliarder kroner. Dette utgjør omtrent 66 prosent av den totale norske lakseeksporten målt i verdi og omtrent 68 prosent målt i volum.

Frankrike er det største enkeltmarkedet i EU og er bare slått av Russland om man ser på verdien av totaleksporten. Norge solgte sjømat til Frankrike for 5,9 milliarder kroner i 2013. Nest etter Polen, som er et svært viktig land for videre bearbeiding av norsk sjømat for EU-markedet, er Frankrike er også det markedet innenfor EU som er i størst vekst. Hele tolv av EUs medlemsland kan regnes å være "milliardmarkeder" for norsk sjømateksport.

Norge en viktig partner for EU
At Norge er en svært viktig partner for EUs bearbeidingsindustri for fisk, bekreftes av den årlige rapporten om EU som sjømatmarked fra Den europeiske organisasjonen for fiskeimportører og bearbeidingsindustrien i EU (AIPCE). Rapporten, som ble lagt frem 19. desember, er basert på Eurostat-tall fra 2012.

Rapporten viser at totaltilførselen på EU-markedet i 2012 bestod av EUs egen fangst (3,61 millioner tonn), EU akvakultur (1,26 millioner tonn) og importert sjømat (8,82 millioner tonn).

– I 2013 eksporterte Norge litt over 1,2 millioner tonn sjømat til EU. Dette gjør Norge til en av de viktigste leverandørene av sjømat både til videre bearbeiding og konsum i EU, forteller Dragset.

EUs avhengighet av importert sjømat har vært stabil på omtrent 63 prosent +/- to prosent de siste årene.

Mer informasjon:
Les mer om norsk samarbeid med EU på fiskeriområdet.
Les mer om norsk sjømateksport på hjemmesidene til Norges sjømatråd.

 

 

Til toppen