Norge får viktig rolle i klimaforhandlingene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ola Elvestuen og Singapores miljøvernminister har fått en viktig rolle i sluttforhandlingene om regelverket for Paris-avtalen.

Elvestuen i Katowice
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sammen med det norske forhandlingsteamet i Katowice. - Forhandlingene i Katowice er på vei inn i sluttfasen. Vi trenger et ro-bust regelverk for å ta Parisavtalen ett skritt videre. Norge vil gjøre alt vi kan for å bidra til det, sier Elvestuen. Foto: Astrid Knutsen Hårstad

- Norge og Singapore har fått en viktig rolle i klimaforhandlingene. Men det er stor uenighet om sentrale spørsmål, og utgangspunktet for sluttforhandlingene er krevende, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Etter én uke med forhandlinger på embetsnivå, har ministere fra hele verden kommet til Katowice denne uka. Politikerne skal ta tak i de vanskelige sakene som trenger en løsning før klimamøtet etter planen avsluttes til helga.

- Skal vi beholde verden slik vi kjenner den i dag, må klimagassutslippene reduseres raskt. Derfor er det så viktig at vi lykkes med forhandlingene her i Polen, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen og miljøminister Masagos Zulkifli fra Singapore starter diskusjonene med ulike grupperinger av land og enkeltland onsdag morgen.

- Forhandlingene i Katowice er på vei inn i sluttfasen. Vi trenger et robust regelverk for å ta Parisavtalen ett skritt videre. Norge vil gjøre alt vi kan for å bidra til det, sier Elvestuen.

Møtene Ola Elvestuen og miljøminister Zulkifli skal lede, handler om en del av regelboka for Parisavtalen. Det gjelder særlig hvilken informasjon som skal følge nasjonale utslippsmål under Parisavtalen. Et annet viktig spørsmål er hvilke utslippskutt som skal kunne telles med i de nasjonale utslippsmålene.

Det norske forhandlingsteamet
Det norske forhandlingsteamet i arbeid under klimamøtet i Katowice, Polen. Foto: Astrid Knutsen Hårstad

Landene er blant annet uenige om reglene bare skal gjelde for utslippsreduksjoner, eller også klimatilpasning og klimafinansiering. Noe store utviklingsland ønsker er også et separat regelverk for industriland og utviklingsland.

- Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at verden må gjennom store og raske utslippskutt dersom vi skal nå målene i Parisavtalen. Det haster. Vi trenger et tydelig regelverk som gjør det klart hva landene skal gjøre, sier Elvestuen.