Ny hurtig reaksjonsstyrke

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mandag 30. november signerte sju forsvarsministre en avtale om å danne en hurtig reaksjonsstyrke, Joint Expeditionary Force. – Styrken vil bidra til bedre sikkerhet i Europa, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. – Dette er en oppfølging av den første JEF-avtalen vi signerte under NATO-toppmøtet i Wales i 2014.

Storbritannias forsvarsminister Michael Fallon tok imot forsvarsminister Ine Eriksen Søreide da hun ankom Lancaster House i London.
Storbritannias forsvarsminister Michael Fallon tok imot forsvarsminister Ine Eriksen Søreide da hun ankom Lancaster House i London. Foto: UK Ministry of Defence

 

Joint Expeditionary Force (JEF) vil ha bidrag fra Storbritannia, Nederland, Danmark, Norge og de baltiske landene. Styrkene har høy beredskap, og vil kunne være raskt tilgjengelige i en krisesituasjon. Landene melder ikke på forhånd inn styrker som skal stå på beredskap, men melder inn direkte hva man kan bidra med dersom en situasjon oppstår. Det vil fortsatt være en nasjonal beslutning om et land ønsker å delta.

- JEF øker muligheten til å svare raskt på kriser som er under utvikling, både i og utenfor Europa. Den kan brukes for alt fra kollektivt forsvar og krisehåndtering til evakuering og håndtering av humanitære kriser. JEF bringer nære allierte tettere sammen, og gjennom den høye beredskapen får vi bedre sikkerhet for alle, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

JEF gir også mindre land større muligheter til å bidra til internasjonal krisehåndtering, fordi landene samles i en felles styrke. - Den vil også være en ramme for felles øving og trening, slik at vi sikrer at vi kan operere sammen i en krisesituasjon, sier forsvarsministeren.

30. november signerte sju forsvarsministre en avtale om å danne en hurtig reaksjonsstyrke, Joint Expeditionary Force.
30. november signerte sju forsvarsministre en avtale om å danne en hurtig reaksjonsstyrke, Joint Expeditionary Force. Foto: Marita I. Wangberg, FD

 

Sterkere sammen
Storbritannia vil lede Joint Expeditionary Force.

- Vi er sterkere sammen, og har blitt enige om å stille med styrker til JEF når tidspunktet er riktig. Styrken vil gjøre det mulig for Storbritannia og allierte land å dele kunnskap, ferdigheter og ressurser. Den gjør det mulig å leverte felles styrker som er hurtig deployerbare, fleksible og integrerte, soer den britiske forsvarsministeren, Michael Fallon.

De sju som signerte avtalen om å delta i JEF var forsvarsminister Michael Fallon fra Storbritannia, forsvarsminister Peter Christensen fra Danmark, forsvarsminister Hannes Hanso fra Estland, statssekretær Jānis Garisons fra Latvia, forsvarsminister Juozas Olekas fra Litauen, forsvarsminister Jeanine Hennis-Plasschaert fra Nederland og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide fra Norge.

- Vi har lenge hatt en tett og god relasjon med britene, og dette er en videreutvikling av dette samarbeidet, og nære samarbeidet i Nord-Europa  JEF er et nytt rammeverk for tett samarbeid for sikkerhet i våre nærområder, i tillegg til at den skal kunne brukes i operasjoner ute, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. 

Styrken skal være fullt operativ i 2018, men JEF-rammen kan brukes ved krisehåndtering allerede i dag. Norge vil kunne velge å bidra i konkrete operasjoner med tilgjengelige styrker, og legger opp til å delta på øvelser med Storbritannia og øvrige deltakerland i JEF-rammen når dette er hensiktsmessig.

Om Joint Expeditionary Force
Joint Expeditionary Force (JEF) vil være en styrkebrønn av styrker fra deltakerlandene som har høy beredskap, det vil si at de vil kunne være raskt tilgjengelig i en krisesituasjon. JEF skal kunne benyttes i hele spekteret av kriser, inkludert kollektivt forsvar, avskrekking og i humanitære kriser. JEF kan stilles til rådighet for NATO, FN, EU og andre organisasjoner. JEF vil også være en ramme for øvelser og trening mellom de deltakende landene, noe som bidrar til at landene er forberedt på å kunne operere sammen i kriser. Norsk deltakelse i konkrete operasjoner vil besluttes i det enkelte tilfelle.

Avtalen som signeres kalles Joint Expeditionary Force (JEF) Foundation Memorandum of Understanding (F-MOU).

Priv-til-red:

Pressekontakt for forsvarsministeren er Marita I. Wangberg, miw@fd.dep.no eller 905 12 319.