Norge med i avtale om satellittkommunikasjon

Tirsdag 4. juli undertegnet Norge en multinasjonal avtale om satellittkommunikasjon mellom USA, Canada, Danmark, Luxembourg, Nederland, New Zeeland og Tsjekkia. Avtalen gir Forsvarets operative avdelinger tilgang til global bredbåndskommunikasjon via satellitt fra 2017 til 2032.

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. Foto: Boeing

Forsvarssektorens satser på romvirksomhet gjennom en kombinasjon av nasjonale kapasiteter, partnerbaserte løsninger og kjøp av kommersielle tjenester. En slik fleksibel kombinasjon skaper robusthet og sikkerhet, og bidrar til å imøtekomme operativ behov til en lavest mulig kostnad.

Det er satellittkommunikasjonssystemet Wideband Global SATCOM (WGS) Norge nå blir en del av. WGS er USAs militære globale bredbånds-satellittkommunikasjonssystem. WGS er et geostasjonært system, som består av ti kommunikasjonssatellitter og nødvendig infrastruktur.

Satellittkommunikasjon er som oftest eneste alternativ for elektronisk samband mellom styrker over lange avstander og i ulendt terreng (beyond line of sight).  I en slik kontekst vil satellittkommunikasjon være et kritisk element for utøvelse av kommando og kontroll.

WGS-systemet har stor kapasitet og global dekning, med unntak av Arktis og Antarktis. Som partner vil Norge få dekket en betydelig andel av dagens operative behov, og vil sammen med egen og de øvrige partnernasjonens bakkeinfrastruktur bidra til å styrke systemets robusthet.

Til toppen