Norge slutter seg til Amsterdam-erklæringene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge slutter seg til Amsterdamerklæringene om palmeolje og avskogingsfrie forsyningskjeder for jordbruksprodukter fra utviklingsland.

- Norge undertegner Amsterdam-erklæringene. Med dette slutter vi oss til det europeiske arbeidet for å sikre 100% bærekraftig palmeolje innen 2020. I tillegg støtter vi næringslivets egen innsats for å sikre at landbruksprodukter som importeres til Europa ikke skal bidra til at verdens verdifulle regnskoger ødelegges, sier statsminister Erna Solberg.

Amsterdamerklæringene bekrefter at sentrale europeiske land tar på alvor forpliktelsene de har påtatt seg gjennom FNs bærekraftmål, Paris-avtalen og gjennom New York-erklæringen om skog, som Norge tok initiativ til.

Dette utfyller arbeidet for å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland, som Norges internasjonale klima- og skoginitiativ støtter gjennom nasjonale regjeringer, frivillige organisasjoner, urfolk og andre lokalsamfunn som er avhengige av tropisk skog for sin overlevelse.

Nesten all palmeolje som forbrukes i Norge importeres via EU. I løpet av de siste årene er forbruket av palmeolje i Norge redusert med to tredjedeler. Dette er et resultat av tett samarbeid mellom norsk matvare- og forindustri på den ene siden, og frivillige organisasjoner som Regnskogsfondet på den andre. Norge bringer dermed atskillig troverdighet til den europeiske innsatsen for å fjerne avskoging fra forsyningskjeder for landbruksprodukter fra utviklingsland, og for fullt ut bærekraftig palmeolje innen 2020.

Bakgrunn

Det europeiske palmeoljeinitiativet består av åtte nasjonale organisasjoner og tre europeiske industrisammenslutninger innenfor palmeolje. De har forpliktet seg til å arbeide for 100% bærekraftige forsyningskjeder for palmeolje til Europa innen 2020.

Det norske palmeoljeinitiativet, som består av de største matvare- og forindustriene i Norge, samarbeider tett med det europeiske initiativet. Det norske palmeoljeinitiativet har forpliktet seg til enten å fase ut palmeolje fullstendig, eller bytte til segregert eller sporbar, sertifisert og bærekraftig palmeolje innen 2018, og å rapportere årlig om arbeidet.

Norge er det åttende europeiske landet som lanserer et slikt nasjonalt initiativ på palmeolje, som består i forpliktelser fra næringslivets side for å bruke kun sertifisert palmeolje. Lignende nasjonale plattformer finnes allerede i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Belgia, Nederland, Sverige og Danmark.

På en EU-konferanse om globale verdikjeder i Amsterdam 7. desember 2015 signerte Tyskland, Danmark, Nederland og Storbritannia to erklæringer om palmeolje og avskoging i forsyningskjeder. Nå slutter også Norge seg til disse erklæringene.

Erklæringene uttrykker politisk støtte til iverksetting av New York-erklæringen om skog i Europa, næringslivets innsats for å fjerne avskoging fra sine forsyningskjeder og samarbeid mellom offentlig og privat sektor på europeisk nivå. Begge erklæringene omfatter konkrete målsetninger for 2020, om fullt ut bærekraftig palmeolje, og for å fjerne avskoging fra forsyningskjedene til alle landbruksprodukter som er knyttet til avskoging, og som er knyttet til europeisk handel eller investeringer.

Et møte om oppfølgingen av erklæringene i regi av det nederlandske formannskapet i EU finner sted i Brussel 24. juni. Der ventes det at flere land og organisasjoner vil slutte seg til.

Lenker til erklæringene og ytterligere bakgrunn:

http://www.euandgvc.nl/documents/publications/2015/december/7/declarations-palm-oil

http://www.euandgvc.nl/documents/publications/2015/december/7/declarations

http://www.rspo.org/news-and-events/news/norwegian-food-industry-commits-to-sourcing-only-certified-sustainable-palm-oil-by-2015

https://www.regjeringen.no/en/topics/climate-and-environment/climate/climate-and-forest-initiative/id2000712/