Norges første brukerråd i barnevernet – barn og foreldre skal gjøre barnevernet bedre

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag åpnet barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland Norges første brukerråd for barnevernet.

Brukerrådet skal fremme brukerperspektivet i viktige saker og prosesser, og bidra til at barn og foreldre blir hørt gjennom økt brukermedvirkning. Rådet består av åtte medlemmer fra sentrale brukerorganisasjoner på barnevernsområdet, og skal gi innspill og råd som kan bidra til å bedre kvaliteten i tjenestetilbudet i barnevernet.  

– Dette er en milepæl i arbeidet for et bedre barnevern. Det er vanskelig å tenke seg noe viktigere enn samarbeid med brukerne av barnevernet – nemlig barn og foreldre. Medvirkning er en rettighet og nødvendighet. Det handler om respekt for det enkelte barn og forelder, og forståelse for deres erfaringer som vil gjøre barnevernet bedre, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Kunnskap fra dem det gjelder

Statsråden peker på at om man skal klare å gjøre barnevernet så bra som mulig, trengs det kunnskap fra de som har opplevd tjenestene fra innsiden.

– Dere vet hvordan det kan oppleves å møte saksbehandlere i barnevernet og voksne som jobber med ulike tiltak. Dere sitter på verdifull erfaring om helsevesenet, skolen, og om hvordan det er å flytte til et nytt sted og tilpasse seg nye skikker og regler, sier Hofstad Helleland.   

Ulike brukerperspektiver

De åtte medlemmene i brukerrådet kommer fra organisasjonene Landsforeningen for barnevernsbarn, Forandringsfabrikken, Voksne for barn, Barn av rusmisbrukere (BAR), Mental helse for ungdom, Norsk innvandrerforum, Elevorganisasjonen og Organisasjon for barnevernsforeldre. I tillegg har rådet to sekretariatsmedlemmer fra Bufdir. 

Fra første møte i brukerrådet
Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland åpnet det første ordinære møtet i Bufdirs brukerråd på barnevernområdet, fredag 2. februar.
Bufdirs nye brukerråd
Brukerrådet består av åtte medlemmer fra ulike brukerorganisasjoner, samt to sekretariatsmedlemmer fra Bufdir.