Nyheter

Norges oppfølging av koordinerte koronatiltak i Europa

Folkehelseinstituttet skal fortsette med god overvåkning. FHI overvåker avløpsvann fra Gardermoen og analyserer virusvarianter hos sykehusinnlagte og personer med reisehistorikk som en del av dette. Regjeringen har besluttet at det ikke skal innføres testkrav for innreisende fra Kina.

Tidligere i januar kom EUs krisehåndteringsmekanisme, IPCR, i fellesskap frem til flere anbefalte tiltak for å håndtere koronapandemien og den epidemiologiske situasjonen i Kina. Flere av tiltakene hadde Norge allerede iverksatt før møtet. Norske myndigheter støtter en felles europeisk tilnærming.

–Anbefalingene de europeiske landene ble enige om, er basert på helhetsvurderinger for alle de europeiske landene samlet. Landenes oppfølging og håndtering av tiltakene tilpasses nasjonale forhold, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Tiltak ved reiser

IPCR-møtet resulterte også i anbefalte tiltak for reisende fra Kina, som bruk av munnbind om bord på flyet og at reisende får råd om personlig hygiene. Dette er tiltak norske myndigheter stiller seg bak.

Flere land med direkte fly fra Kina har innført krav om negativ koronatest for innreisende fra Kina. På nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt for Norge å innføre et slik testkrav. Norge har heller ikke  direkteflyvninger fra Kina.

Iverksatte tiltak vedvarer

En del av bakgrunnen for tiltakene var å få mer informasjon og kunnskap om virusvarianter som sirkulerer i Kina og mulig effekt på videre utvikling av pandemien.

–Regjeringens strategi om tidlig å kunne avdekke en eventuell bekymringsfull utvikling og ta flere grep ved behov, står ved lag. FHI har over tid testet avløpsvann fra Gardermoen og prioritert å analysere prøver fra sykehusinnlagte og personer med reisehistorikk. Dette vil vi fortsette med i tråd med EUs konklusjoner, sier Kjerkol.

FHI gjør løpende vurderinger av behov for ytterligere overvåking og tiltak i forbindelse med den epidemiologiske situasjonen i Kina.