Norsk lokalhistorisk institutt innlemmes i Nasjonalbiblioteket

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norsk lokalhistorisk institutt ble innlemmet i Nasjonalbiblioteket fra 1. januar 2017 etter vedtak i Stortinget. Norsk lokalhistorisk institutt var en statsinstitusjon under Kulturdepartementet som hadde som oppgave å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge.

Bakgrunnen for sammenslåingen er klare faglige fellestrekk ved oppgaveporteføljen til de to virksomhetene. Lokalhistorie er et viktig fagfelt som engasjerer svært mange mennesker i Norge. Departementet ønsker å styrke dette fagfeltet. Sammenslåingen vil ha administrative og faglige synergieffekter.

Det nåværende styret for Norsk lokalhistorisk institutt vil fungere som et fagråd overfor Nasjonalbiblioteket i lokalhistoriske spørsmål frem til utløpet av perioden.