Norske leverandører vinner betydelige Dvalin-kontrakter

- Jeg er stolt og glad for at norske leverandører har vunnet store kontrakter i forbindelse med at Dvalin skal bygges ut. Dette er nok et eksempel på det gode forbedringsarbeidet norsk leverandørindustri har gjort, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Kontrakten for bygging av gassmodulen på Heidrun i forbindelse med Dvalin-utbyggingen er tildelt Aibel og kontakten for produksjonssystemet på havbunnen er tildelt Aker Solutions.

Tirsdag 4. oktober tildelte DEA, på vegne av partnerne i Dvalin-feltet, kontrakten for gass- og injeksjonsmodulene på Heidrun-plattformen for tilknytning av Dvalin. Modulene skal bygges av Aibel. Kontrakten for produksjonssystemet som skal stå på havbunnen ble tildelt Aker Solutions.

Medregnet disse kontraktene, forventer DEA den nærmeste tiden å sette kontrakter for 4,5 milliarder kroner i forbindelse med utbyggingen av Dvalin.

-  Dvalin skaper kjærkommen aktivitet i regioner som merker utfordringene i næringen. Dette viser at norsk leverandørindustri i en krevende tid er konkurransedyktige og at de bidrar til å gjøre norsk sokkel konkurransedyktig, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Dvalin ligger rundt 15 kilometer nordvest for Heidrun-feltet og 290 kilometer fra land (Nyhamna). De utvinnbare reservene i Dvalin er omlag 18,2 milliarder Sm3 (standardkubikkmeter) gass og 0,4 millioner Sm3 kondensat. Samlede investeringer er i overkant av ti milliarder kroner (faste 2016-kroner). DEA forventer at om lag 68 prosent vil gå til selskaper i Norge. Feltet har planlagt produksjonsstart i 2020.

Til toppen