Ny dommer i Høyesterett

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Advokat Borgar Høgetveit Berg ble i statsråd i dag utnevnt til ny dommer i Høyesterett.

 Advokat Borgar Høgetveit Berg er kjent som en meget dyktig fagperson med omfattende prosedyreerfaring. Jeg er fornøyd med at han i dag er utnevnt til ny dommer i Norges Høyesterett, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Borgar Høgetveit Berg (født 1970) er for tiden advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen AS i Oslo. Han har ellers erfaring som advokat hos Regjeringsadvokaten og fra en periode som konstituert lagdommer. Han har også et stort juridisk forfatterskap bak seg.

– Sett i lys av at det tidligere i år ble utnevnt to nye dommere med bakgrunn fra Borgarting lagmannsrett, er det bra at vi i dag har utnevnt en advokat med omfattende erfaring fra det private næringsliv. At det utnevnes dommere med ulik bakgrunn er en styrke for Høyesterett og noe som bidrar til å opprettholde den høye tillit vår øverste domstol nyter, sier justis- og beredskapsministeren.

Embetet som skal besettes er ledig som følge av at høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy har søkt om - og fått innvilget - avskjed fra 1. februar 2017 for å tiltre som professor ved Universitetet i Tromsø.

Som landets øverste domstol, skal Høyesterett arbeide for rettsavklaring. Dette innebærer en konsentrasjon om prinsipielle rettsspørsmål og retningsgivende avgjørelser. Høyesterett har 20 dommerembeter og blir ledet av justitiarius. I tillegg har Høyesterett en administrasjon på rundt 45 personer.