Ny eierskapsmelding: De fleste salgsfullmaktene videreføres

Regjeringen ber ikke Stortinget om nye fullmakter til å redusere statens eierskap. Rammene for statens eierutøvelse, som har ligget fast siden tidlig på 2000-tallet, videreføres.

I dag klokken 12.00 legger regjeringen frem en ny eierskapsmelding. Det vil samtidig bli sendt ut en pressemelding, men informasjon om fullmakter til å kunne redusere statens eierskap presenteres her.

Regjeringen har fullmakter fra Stortinget til å redusere statens eierskap helt eller delvis i Ambita AS, Baneservice AS, Mesta AS og Entra ASA, og disse videreføres. I Entra er eierskapet allerede redusert gjennom børsnotering og salg av aksjer.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2020 ba regjeringen Stortinget om fullmakt til helt eller delvis salg, eventuelt avvikling, av GIEK Kredittforsikring AS.

Det kan bli aktuelt å redusere eierandeler i andre selskaper, for eksempel dersom behovet for statlig eierskap i et selskap faller bort. I så fall vil regjeringen komme tilbake til Stortinget.

Reduksjoner i statens eierskap gjennomføres kun dersom det er økonomisk gunstig for staten. Hvordan og når eventuelle reduksjoner gjennomføres vil avhenge av selskaps- og markedsmessige forhold.

Fullmakten til å redusere statens eierskap i Telenor videreføres ikke

Regjeringen har siden 2015 hatt fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i Telenor ASA fra 53,97 til 34 prosent.

– Fullmakten har vært ubenyttet og regjeringen ser etter en helhetlig vurdering ikke behov for å forlenge den, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Begrunnelse for eierskapet i Telenor er å opprettholde et ledende teknologi- og industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Ved eventuelle forslag om industrielle transaksjoner som kan innebære en reduksjon av statens eierandel i Telenor, vil regjeringen vurdere dette på vanlig måte og eventuelt forelegge saken for Stortinget.