Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny forskningsmilliard til norske bedrifter

Regjeringen gir 1,25 milliard kroner til innovasjon i små og store bedrifter over hele landet.

– Forskning og innovasjon blir stadig viktigere når vi skal omstille oss. Vi ønsker at flere bedrifter skal satse og investere for å utvikle fremtidens næringsliv. Pengene skal bidra til at bedrifter tør å satse på prosjekter som gir store verdier til samfunnet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

Det er Forskningsrådet som lyser ut pengene, som bedriftene kan søke om. Nå er det klart hvilke bedrifter som får penger til å forske og jobbe med innovasjonsprosjekter.

– Det er ikke bare bedriftene selv som tjener på at det forskes mer. Det er viktig for hele samfunnet. Forskning og utvikling skaper ny kunnskap og nye løsninger som etter hvert blir tilgjengelig for andre bedrifter, og som kan skape gode økonomiske ringvirkninger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Det er et mangfold av prosjekter innenfor mange spennende områder som får forskningsstøtte denne gangen. Alt fra kreftforskning, svømmetrening for sunnere laks og nye metoder for å bevare snøen i alpinanlegg.

For eksempel får Lerøy Seafood rundt seks millioner kroner til et prosjekt for å forske på hvordan man kan gjøre laksen sunnere ved å sette ut unglaksen (smolten) i basseng med vannstrøm. Det skal gjøre den sterkere og sunnere og bidra til at den trenger mindre medisiner når den senere settes ut i sjøen.

Et annet eksempel er Arctic Coat AS, som nå har fått 4,4 millioner kroner for å utvikle et system for å dekke til og bevare produsert og naturlig snø i og utenfor sesongen i alpinanlegg. Det skal gjøre at anlegget er bedre rustet mot skiftende vær, som det kan bli mer av fremover. Oslo Vinterpark Tryvann er en av samarbeidspartnerne.

Forskningsrådet mottok totalt 352 søknader fra bedrifter over hele landet. Én tredjedel var fra bedrifter med under 10 ansatte, og en tredjedel var fra bedrifter som var mindre enn 4 år. Bedriftene som har søkt driver i hovedsak innenfor industri og tjenester, hav, petroleum, miljøvennlig energi og CO2-håndtering, og mat og landbaserte bioressurser.

I alle utlysningene er dessuten bærekraft et viktig element. Alle søkerne må vise at prosjektet deres bidrar til en løsning på i hvert fall ett bærekraftmål.  Det er også mange solide digitale innslag i årets prosjekter.

– Det er inspirerende å se at interessen er stor, og at det er mange gode søknader fra mange ulike typer bedrifter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.  

– Jeg tror vi nå alle har fått en tydeligere bevissthet om at forskning ikke bare er folk i laboratorier med hvite frakker. Hvis man bruker vitenskapelig metode, hvis man jobber systematisk for å skape ny kunnskap og nye muligheter, ja da driver bedriftene med FoU-støttet innovasjon, sier Røttingen. 

Til toppen