Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny GMO-avtale om ansvar og erstatning

En ny FN-avtale om genmodifiserte organismer trer i kraft fra og med mandag 5. mars. Avtalen plasserer et klart ansvar på brukere av genmodifiserte organismer for å avverge skade på naturen.

Målet er at den nye avtalen skal ha en skadeforebyggende og tillitskapende funksjon i forbindelse med utvikling og anvendelse av moderne genteknologi. Dersom brukeren av en genmodifisert organisme (GMO) står i fare for å skade biologisk mangfold, eller skaden allerede har skjedd, har brukeren ansvar for å forebygge eller reparere skaden i følge de nye, internasjonale FN-reglene.

Norge tiltrådte denne tilleggsavtalen allerede i 2012. Men fordi 40 land må godkjenne den før den blir gyldig internasjonalt, er avtalen først gjeldende fra  5. mars 2018.

"Nagoya – Kuala Lumpur tilleggsprotokollen om ansvar og erstatning til Cartagena-protokollen om GMO"  inneholder regler for erstatning. Myndighetene har rett til å iverksette tiltak på vegne av brukeren, og for brukerens regning, dersom noe går galt og pliktene ikke overholdes.

Norge spilte en viktig rolle under framforhandlingen av avtalen. Norge har allerede på plass bestemmelser om ansvar og erstatning gjennom genteknologiloven og forurensningsloven.

Norge har over tid ført en restriktiv GMO-politikk. Det er så langt nedlagt 13 forbud mot genmodifiserte organismer etter genteknologiloven. Samtidig har regjeringen tillatt import av flere genmodifiserte nelliker med endret blomsterfarge.

For mer om tilleggsprotokollen, se http://bch.cbd.int/protocol/supplementary/.

Til toppen