Ny handlingsplan skal gi mer åpenhet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En ny handlingsplan skal bidra til å gjøre det norske samfunnet mer åpent. – En åpen forvaltning er viktig for demokratiet og bidrar til kritikk, deltakelse og ny kunnskap. Den nye handlingsplanen åpner opp nye deler av forvaltningen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Handlingsplanen inneholder ni punkter. Regjeringen vil blant annet bedre kunnskap om og bruk av miljøinformasjonsloven, tilgjengeliggjøre finansielle data i statsregnskapet og tydeliggjøre de etiske retningslinjer for statsansatte når det gjelder eierskap og handel med verdipapirer.

– Forvaltningen nyter høy tillit i befolkningen. Denne tilliten skal vi ikke ta for gitt. Derfor må vi hele tiden forbedre måten vi jobber på, sier Jan Tore Sanner.

Punkter som kan bidra til økt åpenhet i næringslivet utgjør en del av planen. Regjeringen har blant annet bedt et lovutvalg utrede de krav som gjelder for "land-for-land-rapportering" i selskapenes regnskaper. Regjeringen varsler i handlingsplanen at den vil fremme forslag om registrering av endelig reelt eierskap i norske selskaper i et offentlig tilgjengelig register.

– Mer åpenhet om selskapenes betalinger og strukturer over landegrenser kan bidra til å forhindre skatteunndragelser og uønsket skattetilpasning, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Handlingsplanen er ett av flere tiltak for økt åpenhet i forvaltningen. En ny løsning for innsyn, e-Innsyn, er under utvikling. Løsningen skal kunne brukes av både stat og kommune. Den vil legge til rette for at dokumenter som etter innsynsbegjæring er vurdert som offentlige, blir publisert i fulltekst. Regjeringen vil også utvikle en ny løsning som gir informasjon om sammensetningen av statlige styrer, råd og utvalg.

Norge er sluttet til Open Government Partnership (OGP), et frivillig internasjonalt samarbeid mellom ulike regjeringer og det sivile samfunn, og handlingsplanen har sprunget ut av dette samarbeidet. Den nye OGP-handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom departementene og et åpenhetsråd rekruttert fra det sivile samfunn.

OGP-samarbeidet omfatter i dag nærmere 70 land. Kommunal- og moderniseringsdepartementet leder regjeringens OGP-arbeid.

Les mer: