Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny justitiarius i Høyesterett skal utnevnes

Justitiarius i Høyesterett Tore Scheis etterfølger skal utnevnes av Kongen i statsråd, og embetet er lyst ut med søknadsfrist 12. november. Schei fyller 70 år i februar, og er meddelt avskjed i nåde i statsråd med virkning fra 1. mars 2016.

– Som leder av landets øverste domstol står justitiariusembetet i en helt særegen stilling. Regjeringen ønsker å finne en ny justitiarius som vil sikre at Høyesterett fremover vil fortsette å være en enestående faglig institusjon, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Det er ikke nærmere regulert i lov eller forarbeider hvordan utnevnelsesprosessen for justitiarius i Høyesterett skal være. Justitiariusstillingen står i en særstilling, og ved utnevnelsen står regjeringen noe friere enn ved andre dommerutnevnelser.

Regjeringen har besluttet å knytte til seg tre rådgivere som skal bistå ved utnevnelsen:

  • Assisterende departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet Anne K. Herse
  • Advokatforeningens leder, advokat Erik Keiserud
  • Sorenskriver Yngve Svendsen

Rådgiverne skal gjennomføre intervju og annet arbeid i naturlig sammenheng med dette. Rådgiverne skal avgi en skriftlig vurdering av aktuelle kandidater, men ikke foreta en rangering av kandidatene. Rådgiverne har fått frist til 31. desember 2015 med å avgi sin vurdering.

Høyesterett er landets øverste domstol, med hovedoppgave å arbeide for rettsavklaring. Justitiarius leder domstolen både faglig og administrativt og deltar i hovedsak på lik linje med de øvrige dommere i det daglige dommerarbeidet i Høyesterett. Justitiarius har i tillegg et særlig ansvar for Høyesteretts representasjon utad.  I tillegg til justitiarius, har domstolen 19 dommerembeter foruten direktør, 27 øvrige juriststillinger og 22 saksbehandlerstillinger. I 2014 behandlet Høyesterett i avdeling 56 sivile saker og 47 straffesaker, i tillegg til én sivil sak i storkammer.

Til toppen