Nye leverandører til frøhvelvet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

For første gang ble det overlevert frø fra den slovakiske genbanken, samt Polen, til Svalbard Globale frøhvelv. Med de to nye leverandørene er det 78 forskjellige genbanker som er representert i hvelvet.

– Svalbard Globale frøhvelv, som inneholder mer enn 4000 plantearter, er med på å ivareta det genetiske mangfoldet i verden. Dette er en utrolig viktig brikke for den globale matsikkerheten, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Både den slovakiske landbruksministeren, Gabriela Matecna, og landbruks- og matminister Olaug Bollestad fikk delta i en første frøleveransen fra Slovakia til frøhvelvet på Svalbard. Matecna understrekte hvor viktig frøhvelvet er for det genetiske mangfoldet. De to ministrene fikk sammen bære inn de slovakiske frøene gjennom frøhvelvets ytterdør. 

Svalbard Globale frøhvelv.
Svalbard Globale frøhvelv. Foto: Svalbard Globale frøhvelv/Riccardo Gangale

Flere land viser interesse

I 2019 har flere land blitt interessert i å bidra med frø til hvelvet. NordGen kan bekrefte at Romania har signert en leverandøravtale hvor de kommer til å bidra med frø. NordGen var også  til stede og leverte frø fra Sudan og ICARDA. Flere genbanker sender frø til lagring på Svalbard, og neste frøleveranse skjer i februar 2020.

Rehabilitering av frøhvelvet

Et internasjonalt initiativ om å etablere et sikkerhetslager for frø førte til etableringen av Svalbard Globale frøhvelv i 2008. Svalbard med sitt kalde klima var en av hovedgrunnene til at bygget endte der. Svalbard frøhvelv fikk nylig kåringen som et av de mest innflytelsesrike prosjektene i verden de seneste 50 årene.

Bollestad klippet snoren sammen med administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg for det rehabiliterte frøhvelvet.
Bollestad klippet snoren sammen med administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg for det rehabiliterte frøhvelvet. Foto: Svalbard Globale frøhvelv/Riccardo Gangale

Klimaendringene har gjort at permafrosten ikke har lagt seg rundt inngangen til hvelvet som førte til vanninntrenging i ytre del av tunnelen. I januar 2018 startet Statsbygg rehabiliteringen av hvelvet, og det ferdigstilte prosjektet ble overlevert ved at Bollestad klippet snoren sammen med administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg. Det arktiske området blir sterkt påvirket av klimaendringen og denne rehabiliteringen gjør at frøhvelvet er godt sikret for et varmere og våtere arktisk klima.

Utenfor frøhvelvet.
Utenfor frøhvelvet har Snøhetta tegnet et nytt teknisk bygg for tekniske anlegg og andre varmekilder, samt eget rom for mottak og registrering av nye frø. Foto: Svalbard Global frøhvelv/Riccardo Gangale