Ny lov om Forbrukerklageutvalget

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Forbrukerminister Solveig Horne (FrP) foreslår en ny lov om Forbrukerklageutvalget.

Forbrukerklageutvalget (FKU) foreslås som nytt navn på det som i dag heter Forbrukertvistutvalget (FTU). Forbrukertvistutvalget er en klageinstans som behandler saker som har vært meklet av Forbrukerrådet, og som gjelder kjøp av ting, visse håndverkertjenester og saker etter angrerettloven.

Forslaget er først og fremst en nødvendig oppdatering av gjeldende lov om Forbrukertvistutvalget.

- Jeg foreslår at de samme kravene skal gjelde for Forbrukerklageutvalget, som for andre klageorganer som oppfyller kravene i EU-direktivet som ligger til grunn for nye regler om klageordninger. Dette betyr at FKUs internasjonale legitimitet og troverdighet blir styrket da utvalget kan settes på EU-kommisjonens liste over klageorgan som fyller direktivets kvalitetskrav, sier statsråden.

Forbrukere i Europa som handler på nett vil dessuten få enkel tilgang til Forbrukerklageutvalget. Norske forbrukere vil på sin side få lik tilgang til de europeiske klageorganene. Dette er nyttig i og med at norske forbrukere reiser mye, og ofte handler på nett, også over landegrensene

I forslaget som nå sendes på høring foreslås det også at FKU kan behandle saker som Forbrukerrådet anser som prinsipielle.

-  Med dette forslaget kan partene få en bindende avgjørelse som kan være retningsgivende for tilsvarende saker, uten å måtte gå til domstolene. Dette vil styrke forbrukernes rettigheter, sier Horne.

Les høringen her.