Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - ny lov om Forbrukerklageutvalget

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag til ny lov om Forbrukerklageutvalget på to måneders alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.10.2015

Vår ref.: 14/3576

Høring - ny lov om Forbrukerklageutvalget

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag til ny lov om Forbrukerklageutvalget på to måneders alminnelig høring.

Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter innen 21. oktober 2015. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under ”Send inn høringssvar”. Alternativt kan høringssvar sendes elektronisk til [email protected]

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Nina W. Oftedahl ([email protected] tlf. 22 24 24 69)

Med hilsen                                                                          

Hege Nygård (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Hilde Merethe Berg

                                                                                          avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Begravelsesbyråenes    Forening

Boligprodusentenes    forening

Boligtvistnemnda

Brukerklagenemnda for    elektronisk kommunikasjon

Byggmesterforbundet

Canal Digital kabel-TV

Den norske    advokatforening

Det juridiske fakultet    i Bergen

Det juridiske    fakultet i Oslo

Det juridiske fakultet i Tromsø

Domstoladministrasjonen

Eiendomsmeglerforetakenes Forening -    EFF

Elklagenemnda

Energi Norge

Entreprenørforeningen Bygg og anlegg

Finans Norge

Finansdepartementet

Finansieringsselskapenes forening

Finansklagenemnda

Finanstilsynet

Forbruker Europa

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

Husleietvistutvalget i Hordaland

Husleietvistutvalget i Oslo/Akershus

Husleietvistutvalget i Sør- og    Nord-Trøndelag

Håndverkerklagenemnda

IKT Norge

Inkassoklagenemnda

Juridisk rådgivning for kvinner

Juristforbundet - Dommerforeningen

Juss-Buss - Juss-studentenes    rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Klagenemnda for bilutleiesaker

Klagenemnda for gravferdstjenester

Klagenemnda for vask og rens

Kommunal- og    moderniseringsdepartementet

Kongelig Norsk Automobilforbund

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

maler- og byggtapetsermesternes    Landsforbund

NELFO

NITO Takst

Norges Automobilforbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilutleieforbund

Norges Byggmesterforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fotografforbund

Norges Takseringsforbund

Norpark

Norsk Byggvurdering og Takstinstitutt    AS

Norsk reiselivsforum

Norsk Rørleggerbedrifters    Landsforening

Norske Anleggsgartnere

Norske Inkassobyråers Forening

Norwegian Air Shuttle ASA

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Parkeringsklagenemnda

Post- og teletilsynet

Reisegarantifondet

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester

Reklamasjonsnemnda for takstmenn

Reklamasjonsnemndafor fotografiarbeid

Samarbeidsutvalget for forliksråd og    namsmenn

Samferdselsdepartementet

SAS Norge

Sekretariatet for Markedsrådet og    Forbrukertvistutvalget

Stortingets ombudsmann for    forvaltningen

Tele2 Norge AS

Telenor AS

Telia Sonera Norge AS

Transportklagenemnda

Utenriksdepartementet

Ventilasjons- og    blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

Verdipapirfondenes forening

Widerøes Flyveselskap AS

Initiativ for etisk handel

Norges Taxiforbund

Til toppen