Høring - ny lov om Forbrukerklageutvalget

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag til ny lov om Forbrukerklageutvalget på to måneders alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.10.2015