Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny ordning mellom Forsvaret og helsetjenesten gir bedre tilgang til helsepersonell

Forsvaret er avhengig av å ha tilgang på trent og øvd sivilt helsepersonell. Dette er avgjørende for beredskapen og en sentral del av totalforsvaret. Nå har Forsvaret og de regionale helseforetakene fått på plass en ordning som gir Forsvaret nødvendig tilgang på helsepersonell på en måte som i minst mulig grad rammer sykehusenes behandlingskapasitet til befolkningen.

Sanitetspersonell fra Forsvaret samarbeider med sivilt ambulansepersonell under en nasjonal helseøvelse på Orkanger under NATO-øvelsen Trident Juncture 2018
Sanitetspersonell fra Forsvaret samarbeider med sivilt ambulansepersonell under en nasjonal helseøvelse på Orkanger under NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 Foto: Johanna Garli/Forsvaret

Den nye ordningen omfatter vernepliktig helsepersonell som Forsvaret har behov for, for at de kan fylle sin rolle i den nasjonale beredskapen. Sykepleiere, farmasøyter, leger, radiografer og ambulansepersonell er noen eksempler på personell som Forsvaret trenger til dette.  

- Vi har vært opptatt av å løse utfordringene på en måte som både ivaretar Forsvaret og helsetjenestens behov. Ved at erfarent helsepersonell øves og trenes, vil de kunne fylle en avgjørende viktig rolle i Forsvaret, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. 

- Vi er svært tilfreds med at vi nå får en ordning som vil bidra til bedre helseberedskap i Forsvaret, samtidig som den sivile helsetjenestens behov for kritisk kompetanse blir ivaretatt. Samarbeidet er et godt eksempel på det moderne totalforsvaret, hvor samfunnets samlede ressurser anvendes på best mulig måte for økt beredskap både i fredstid og ved en eventuell væpnet konflikt og krigssituasjon, sier helseminister Bent Høie og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Til toppen