Ny rapport om forventet nytte av det norske fullskalaprosjektet for CO2-håndtering

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet har mottatt en utredning fra konsulentselskapene Carbon Limits og Thema.

Utredningen belyser hvordan utviklingen i klimapolitikken i Europa påvirker nyttesiden i fullskalaprosjektet.

- Da har vi fått enda en viktig rapport på plass, som omhandler karbonfangst og -lagring i et europeisk perspektiv. Vi vil nå gå grundig gjennom rapporten. Den inngår i det brede og omfattende beslutningsgrunnlaget vi legger til grunn når regjeringen skal ta stilling til et norsk prosjekt for karbonfangst og -lagring nå til høsten, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Her kan du lese rapporten (på engelsk)

Her kan du lese sammendrag på norsk.