Ny retning for IKT-moderniseringen i politiet

IKT-moderniseringen i politiet skal organiseres i mindre og mer fleksible prosjekter. Det vil gi ny funksjonalitet raskere til publikum, samarbeidspartnere og ansatte.

 

De nye politidistriktene trenger en IKT-utvikling som raskest mulig setter de i stand til å gi publikum bedre tjenester enn i dag. Med Nærpolitireformen skal blant annet en større mengde politioppgaver løses på stedet, og det skal tilbys flere digitale tjenester til publikum. Merverdiprogrammet deles opp i mindre biter og reduserer risikoen i IKT-fornyingen i politiet, sier justis – og beredskapsminister Anders Anundsen.

Programmet har vært igjennom ekstern kvalitetssikring som pekte på stor usikkerhet knyttet til gjennomføringsplanene slik de opprinnelig var. Politidirektoratet iverksatte derfor en grundig gjennomgang for å vurdere om det var mulig å redusere usikkerheten, men også om et stort teknologiprogram var eneste vei til målet.  Konklusjonen om å gjøre om hele programmet, er i tråd med Politidirektoratets (POD) anbefaling. POD tar nå ansvar for å få nye IKT-verktøy på de områdene det haster mest.

Det arbeidet som så langt er gjort i forprosjekteringen av Merverdiprogrammet gir viktige bidrag inn i det videre arbeidet. Den nye retningen skal understøtte de endringene som nå settes i gang gjennom Nærpolitireformen.

Den nye straffeloven som skal tre i kraft i oktober i år berøres ikke av dette.

 

 

 

 

Til toppen