Ny statlig garanti til Yara i Porsgrunn

Yara har sikret finansieringen som skal utvide og modernisere gjødselproduksjonen på Herøya. Lånegarantien får de fra GIEK, og er på 1,6 milliarder kroner.

- Dette er gode nyheter for Grenland! Regjeringens jobb nummer én er å sikre et bærekraftig velferdssamfunn også i fremtiden. Denne investeringen bidrar til det fordi den sikrer økt eksport og kommer til å få store ringvirkninger for lokalsamfunnet. Garantien fra GIEK vil gi arbeidsplasser, produksjon og økt verdiskaping i regionen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Yara er det første norske konsernet som får en slik garanti. Den nye garantien kommer på plass etter at regjeringen utvidet sitt garantitilbud til også å gjelde for eksportrelaterte investeringer i Norge.

Allerede i 2014 annonserte Yara prosjektet som skal modernisere gjødselproduksjonen på Herøya. Den 40 år gamle produksjonslinjen skal erstattes med mer miljøvennlig og energieffektiv teknologi, og skal etter planen være ferdig i første kvartal 2018.

Lånegarantien på 1,6 milliarder kroner tilsvarer over halvparten av prosjektkostnadene til Yara. Garantien gis på markedsmessige vilkår.

- Yara Porsgrunn er et av våre viktigste industriselskaper, og internasjonalt ledende innenfor mineralgjødsel. Det er flott å se at de blir en av de første som drar nytte av det nye tilbudet til GIEK, sier Røe Isaksen.

Det nye tilbudet fra 2017 er blitt godt mottatt av norsk næringsliv. Den første garantien ble gitt ved årsskiftet, og GIEK har mottatt en rekke henvendelser. GIEK gjør grundige risikovurderinger og tar selv beslutninger i hver enkelt sak om en eventuell utstedelse av garanti.

Les mer her. 

 

 

Til toppen