Foreslår å utsette nytt drosjeregelverk til 1. november

Dette innholdet er mer enn 5 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

– Drosje er en viktig del av det totale transporttilbudet i Norge. Drosjenæringen er i dag i en vanskelig økonomiske situasjon som følge av covid-19-utbruddet. Vi må sikre at disse aktørene har mulighet til å være med i konkurransen mot nye aktører og bidra til et kontinuerlig og tilfredsstillende drosjetilbud fremover. Derfor vil vi utsette ikrafttredelsen av endringene i drosjereguleringen til 1. november 2020, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen la i dag fram forslag for Stortinget om å utsette ikrafttreden av endringene i drosjereguleringen til 1. november 2020. Opprinnelig ikrafttreden var 1. juli 2020. Utsettelsen skal bidra til å redusere konsekvensene av covid-19 for drosjetilbudet, og sikre et godt og kontinuerlig tilbud på kort og lang sikt.

Covid-19-utbruddet har også medført usikkerhet om andre viktige forutsetninger for ikrafttredelsen, blant annet kapasiteten hos Statens vegvesen for å kunne avvikle førereksamen og løyvemyndighetenes forberedelser for reformen.  

For mer informasjon, se: