Prop. 106 L (2019–2020)

Endringer i lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv. – utsatt iverksettelse)

Regjeringen fremmer forslag for Stortinget om å utsette iverksettelsen av endringene i drosjereguleringen fra 1. juli 2020 til 1. november 2020, for å motvirke uheldige utslag av covid-19 på drosjetilbudet på kort og litt lengre sikt.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget