Landingsforskiften skal gjelde på Svalbard

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at landingsforskriften skal gjelde på Svalbard. Forskriften skal sikre bærekraftig forvaltning av livet i havet.

Landings- og sluttseddelforskriften innføres nå på Svalbard. For å gi aktørene mulighet til å tilpasse seg de nye reglene, trer forskriften i kraft først 1. september.

Formålet med forskriften er å sikre bærekraftig forvaltning av livet i havet. Den innebærer en rekke krav til alle som leverer, mottar og kjøper fisk. Forskriften stiller krav om at aktørene må registrere opplysninger om fangsten. Disse opplysningene brukes ved ressurskontroll, kvotekontroll og til statistikkformål.

Disse kravene vil nå også gjelde ved landinger av fangst på Svalbard. Dette inkluderer fisk som landes og omsettes direkte fra fritidsfisker eller fritidsfartøy til restauranter og butikker.

For spørsmål om forskriften, ta kontakt med Fiskeridirektoratet.

Til toppen