Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt på høring et forslag om å utvide det stedlige virkeområdet til forskrift av 6. mai 2014 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften), slik at den også gjøres gjeldende på landterritoriet på Svalbard. Bakgrunnen for forslaget er den økende interessen for landinger av fisk på Svalbard, og behovet for å få på plass nødvendig regelverk som ivaretar en tilfredsstillende ressurskontroll også ved landinger der. Frist for merknader er satt til 23. mars 2018.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.03.2018

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Fiskekjøpernes Forening

Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstituttet

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norges Råfisklag

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Pelagisk Forening

Regelrådet

Rogaland Fiskesalgslag

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Sjømat Norge

Skagerakfisk

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA

Sysselmannen på Svalbard

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Vest-Norges Fiskesalslag

Østfold fylkeskommune