Ny sjef for Militærmisjonen i Brussel

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kontreadmiral Ketil Olsen ble i statsråd i dag utnevnt til viseadmiral og beordret til jobben som sjef for Militærmisjonen i Brussel (MMB) og som norsk militær representant til Militærkomiteen i NATO.

Forsvarsministeren uttaler at hun er fornøyd med at kontreadmiral Ketil Olsen i dag ble utnevnt til viseadmiral i Sjøforsvaret og til stillingen som Norges øverste militære representant i NATO.

- Ketil Olsen er en svært dyktig offiser, og jeg er trygg på at han vil representere Norge på en utmerket måte i NATO. Kontakten med alliansen er viktigere enn på lenge, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Viseadmiral Ketil Olsen.
Viseadmiral Ketil Olsen. Foto: Olav Standal Tangen / Forsvaret

Kontreadmiral Olsen har bred erfaring både fra operativ virksomhet og stabstjeneste i Sjøforsvaret og fellesmiljøet. Han har betydelig internasjonal erfaring både fra internasjonale operasjoner og fra 6 års tjeneste i NATOs kommandostruktur. I perioden 2004 – 2007 var han Branch Head, Defense Planning i Allied Command Transformation, Staff Element Europe. I løpet av denne perioden, fra desember 2004 – mars 2005, var han også beordret som Chief J5 til NATO Training Mission i Irak. I perioden 2007 – 2008 var han seksjonsleder i Forsvarsdepartementet, avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging. Han var deretter stabssjef i Heimevernsstaben i perioden 2008 – 2012.          

Kontreadmiral Ketil Olsen er 56 år (født 17. januar 1960). Han er uteksaminert fra Forsvarets stabsskole II i 2001, Forsvarets Høgskole i 2003 og Royal College of Defense Studies, London i 2013. Han ble utnevnt til kontreadmiral 1. januar 2014.


Kontreadmiral Ketil Olsen tiltrer stillingen fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.