Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard

Regjeringen har ambisjoner for forskning og høyere utdanning på Svalbard, og vil at forskningen skal levere betydningsfulle bidrag til internasjonal kunnskapsutvikling og bidra til å løse sentrale samfunnsoppgaver og globale utfordringer.

Dette må skje gjennom mer forpliktende samarbeid om infrastruktur, blant annet gjennom SIOS (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System), bedre koordinering av registreringer i felt og mer deling av data og forskningsresultater. UNIS skal utvikles videre som regjeringens institusjon for å gi tilbud om høyere utdanning på Svalbard.

Strategien tar utgangspunkt i siste stortingsmelding om Svalbard, og utdyper denne. Regjeringen vil at Svalbards naturgitte fortrinn og unike muligheter utnyttes på best mulig måte, samtidig som Svalbards naturmiljø og kulturminner ivaretas.

Strategien er en langsiktig plattform som fastsetter rammer og prinsipper for forskning og høyere utdanning på Svalbard, og skal tydeliggjøre norsk vertskapsrolle. Norges forskningsråd vil følge opp denne strategien med en egen forskningsstrategi for Ny-Ålesund.

Regjeringen vil komme tilbake til ytterligere tiltak i kommende budsjettprosesser.

Til toppen