UNESCO-rapport: Millioner av jenter ikke på skole

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Å utdanne jenter bidrar til mindre barnedødelighet, bedre helse, utjevning av lønnsforskjeller og økonomisk vekst. Likevel begynner millioner av jenter aldri på skole.

I dag lanseres UNESCO-rapporten "Education For All Global Monitoring Report" (GMR). Den fastslår at målet om likestilling i skolen er langt unna. Bare 20 prosent av fattige land vil oppnå målet om likestilling på barneskolen innen 2015, og kun ti prosent vil oppnå dette på ungdomsskoletrinnet.

- Utdanning er et av de viktigste virkemidlene i kampen mot fattigdom, og utdanning av jenter har særlig stor effekt. Dette viser hvor viktig det er å satse på jenters utdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den nye rapporten viser til at jenter som utdannes får færre barn senere i livet og at barna i større grad overlever. I 2012 døde 6,6 millioner barn under fem år – de fleste i lav- og mellominntektsland. Hvis alle kvinnene i disse landene hadde fullført barneskolen, hadde barnedødeligheten falt med 15 prosentpoeng. Hvis alle jentene hadde fullført ungdomsskolen, hadde barnedødeligheten falt med hele 49 prosentpoeng.

Utdanning kan i tillegg bidra til større demokratiforståelse, høyere lønninger, økonomisk vekst og redusert lønnsgap mellom kvinner og menn. I land som Argentina og Jordan tjener kvinner med fullført barneskole halvparten av det menn tjener, mens kvinner med fullført ungdomsskole oppnår to tredjedeler av menns lønn.

UNESCO-rapporten, som gis ut hvert år, måler utviklingen mot de seks målene i "Utdanning for alle" (EFA). Utdanningsmålen ble vedtatt på en internasjonal konferanse i Dakar i år 2000, og skal etter planen innfris innen 2015.

Høydepunkter fra rapporten:

- Jenter utgjør 54 prosent av alle barn i verden som ikke går på skole.
- Det anslås at nesten to av tre jenter i de arabiske landene og i Afrika sør for Sahara som ikke går på skole i dag, aldri kommer til å begynne på skole.
- Målet om gjennomført barneskole vil trolig oppnås for rike gutter innen 2030 i 56 av 74 lav- og mellominntektsland. For fattige jenter vil målet være nådd i bare syv land innen samme tid.
- I 44 av de 74 landene som er analysert, er det minst 50 års forskjell mellom rike gutter og fattige jenter når det gjelder gjennomføring av ungdomsskole. Jenter fra de fattigste familiene i Afrika sør for Sahara vil nå målet om fullført ungdomsskole i 2111 – 64 år etter gutter fra rike familier.

Rapporten om Utdanning for alle-målene:

- Ingen av de seks Utdanning for alle-målene vil bli nådd innen 2015.
- 57 millioner barn i verden går ikke på skole. Nesten halvparten av dem bor i konfliktområder.
- Flere land, deriblant Rwanda og Vietnam, har gjort store fremskritt i å få flere barn på skole. I de 10 landene som sliter mest, har det imidlertid vært små endringer.
- Det trengs 1,6 millioner nye lærere hvis målet om grunnutdanning for alle skal nås innen 2015.
- Mens det har skjedd store fremskritt i å få flere barn på skole, har kvaliteten på undervisningen fått for lite oppmerksomhet. 130 millioner barn går på skole i flere år uten å lære seg lesing eller skriving.
- Grunnutdanning er i dag underfinansiert med 26 milliarder dollar i året, samtidig som bistanden fra flere donorer fortsetter å synke. Blant landene som har kuttet i bistandsbudsjettene er Canada, Frankrike, Nederland og USA.

Les mer om målene til Utdanning for alle:
http://unesco.no/utdanning/utdanning-for-alle/

Les mer om GMR-rapporten:
http://unesco.no/utdanning/global-monitoring-report/