Ny utbygging av Hod godkjent

Olje- og energidepartementet godkjente i dag en ny utbygging av oljefeltet Hod som ligger helt i sør i Nordsjøen.

Tina Bru og Spot

- I en utfordrende tid der koronapandemien preger energimarkeder og leverandørkjeder, er gjennomføring av nye prosjekter svært viktig for alle ledd i oljenæringen. Dette var også formålet med skatteendringene tidligere i år. Hod-prosjektet var lagt på is, men ble besluttet kort tid etter at nye skatteregler var på plass. Det er veldig gledelig å se, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Hod-feltet ble påvist i 1974 og var i produksjon fra 1990 til 2013, da den opprinnelige innretningen stengte ned. Nyutbyggingen av feltet består av en normalt ubemannet brønnhodeplattform med 12 brønnslisser. Produksjonsstart ventes i første kvartal 2022, og antatt produksjonsperiode er til 2049.

- Prosjektet gir arbeidsplasser og positive ringvirkninger for norsk leverandørindustri. Leverandørbedrifter i 23 norske kommuner i ni ulike fylker, har fått otildelt Hod-kontrakter. Arbeid vil utføres blant annet på verft i Verdal og Sandnessjøen, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Utvinnbare reserver er anslått til om lag 40 millioner fat oljeekvivalenter. De totale investeringene i utbyggingen er anslått til 5,7 milliarder kroner. Foreløpig er 75 pst. av kontraktsverdiene tildelt norske bedrifter.

Bakgrunn om Hod
Rettighetshavergruppen består av Aker BP (90 pst.) og Pandion (10 pst.).Den nye innretningen, Hod B, er planlagt som en normalt ubemannet brønnhodeinnretning med 12 brønnslisser, helikopterdekk, nødkvarter, samt tilrettelegging for tilkomst fra båt. Produksjonen fra Hod B vil føres tilbake til Valhall for prosessering og transport. Via Valhall vil Hod B-plattformen få tilført kraft fra land og viktige forsyninger, samt tilkobling via fiberoptisk kabel. Det vil bli foretatt mindre modifikasjoner på Valhall for å tilrettelegge for utbyggingen.