Ny veileder om ideelle aktører

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En ny veileder fra Digitaliseringsdirektoratet viser handlingsrommet innenfor anskaffelsesregelverket for oppdragsgivere som ønsker å bruke ideelle leverandører, uten å reservere konkurranser for ideelle.

Den nye veilederen er et viktig virkemiddel for å legge til rette for bruk av ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester. Formålet er å gjøre det enklere for oppdragsgivere å velge ideelle leverandører, sier næringsminister Iselin Nybø.

Veilederen supplerer Digitaliseringsdirektoratets eksisterende veileder om kjøp av helse- og sosialtjenester. Den behandler ikke de nye forskriftsbestemmelsene om å reservere konkurranser om helse- og sosialtjenester for ideelle. Nærings- og fiskeridepartementet vil komme med veiledning til disse bestemmelsene.

Veilederen viser gjennom eksempler hvordan oppdragsgivere kan bidra til å styrke ideell sektor. Eksemplene er konkrete innkjøp som tidligere er gjennomført av ulike oppdragsgivere. Disse viser mulighetene for å vektlegge kvaliteter i tjenestetilbudet som er av betydning for brukerne, og som de ideelle aktørene tradisjonelt sett har lagt vekt på.

I tillegg forklarer veilederen særreglene som gjelder for tjenester som er forbundet med myndighetsutøvelse, særlig tjenester som innebærer bruk av tvang. Den viser også hvordan brukervalgsordninger som faller innenfor anskaffelsesreglene kan utformes for å legge til rette for ideelle leverandører.